818/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Asetus työministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

kumotaan työministeriöstä 12 päivänä toukokuuta 1989 annetun asetuksen (437/89) 29 §,

muutetaan 8 § ja 9 §:n 2 kohta sekä

lisätään 12 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

Työvoimapalveluosasto
8 §

Työvoimapalveluosastossa on työnvälitys asiain toimisto, ammatinvalinnanohjaustoimisto ja ammattikurssiasiain toimisto.

9 §

Työvoimapalveluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


2) työvoiman ammattillisen ja alueellisen liikkuvuuden edistämistä sekä ministeriölle kuuluvaa ulkomaanharjoittelua;


12 §

Jos työasiainneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, määrää työministeriö saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta kuin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai jäsen on määrätty hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.