817/1991

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1991

Maatilahallituksen päätös peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetussa laissa tarkoitetusta vientikustannusmaksun määräämisestä, maksuunpanosta ja kannosta

Maatilahallitus on peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain (1314/90) 23 §:n nojalla päättänyt antaa seuraavat määräykset:

l §
Vientikustannusmaksun määrääminen

Maatalouslautakunnan on määrättävä peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain (1314/90), jota jäljempänä kutsutaan vientikustannusmaksulaiksi, 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu vientikustannusmaksu maksuvelvollisen suoritettavaksi, mikäli mainitun lain 4, 5 ja 7 §:ssä ja kyseisessä laissa tarkoitetusta kesannoinnista ja muista seikoista annetun maatilahallituksen päätöksen (481/91) 2 ja 3 §:ssä säädetyt edellytykset maksusta vapautumisesta eivät täyty.

2 §
Maksun määrääminen arvion mukaan

Määrättäessä vientikustannusmaksu vientikustannusmaksulain 12 §:n mukaan arvion perusteella, suoritetaan arvio käyttäen perusteena maksuvelvollisen veroilmoituksessa tai muussa vastaavassa selvityksessä esitettyjä pinta-alatietoja.

3 §
Maksuunpano ja kanto

Maatalouslautakunnan vientikustannusmaksusta tekemän päätöksen perusteella maksuvelvolliselle on lähetettävä maksulippu, josta tulee käydä ilmi tiedot maksun määrästä, eräpäivästä ja tilinumerosta, jolle maksu on suoritettava. Eräpäiväksi on määrättävä viimeistään päätöksen antamiskuukautta toisena seuraavan kalenterikuukauden 25. päivä.

Maksu on suoritettava sen maaseutupiirin, jonka alueella viljelmän talouskeskus, tai jos sellaista ei ole, pääosa viljelmään kuuluvista pelloista sijaitsee, postisiirtotilille.

4 §
Maksunlykkäys

Milloin maksuvelvollinen hakee lykkäystä hänen suoritettavakseen määrätylle vientikustannusmaksulle, maksuvelvollisen on toimitettava sanottu hakemuksensa maatilahallitukselle maksulipussa mainittuun eräpäivään mennessä. Milloin maksupäätökseen on haettu muutosta valittamalla, voidaan viimeistään kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta tehty lykkäyshakemus kuitenkin käsitellä.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1991

Vs. pääjohtaja
Eero Nordberg

Apulaisjohtaja
Juhani Tuisku

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.