804/1991

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1991

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain, patenttilain 2 ja 6 §:n muuttamisesta annetun lain, mallioikeuslain 2 ja 4 §:n muuttamisesta annetun lain sekä patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (800/91) 49 §:n 1 momentin sekä patenttilain 2 ja 6 §:n muuttamisesta 10 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (801/91), mallioikeuslain 2 ja 4 §:n muuttamisesta 10 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (802/91) ja patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta 10 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (803/91) voimaantulosäännösten nojalla:

1 §

Hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991 annettu laki (800/91), patenttilain 2 ja 6 §:n muuttamisesta 10 päivänä toukokuuta 1991 annettu laki (801/91), mallioikeuslain 2 ja 4 §:n muuttamisesta 10 päivänä toukokuuta 1991 annettu laki (802/91) sekä patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta 10 päivänä toukokuuta 1991 annettu laki (803/91) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.