792/1991

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1991

Asetus alkoholijuomista annetun asetuksen 34 ja 37 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan alkoholijuomista 29 päivänä marraskuuta 1968 annetun asetuksen (644/68) 34 ja 37 §, sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa asetuksessa (295/87) seuraavasti:

34 §

Kun alkoholiyhtiö myy alkoholijuomia alkoholilain 57 §:n 2 momentin 4 tai 5 kohdassa tarkoitetuille ostajille tai mainitun lain 27 §:n 2 momentissa tarkoitettu laivakauppias myy edelleen ulkomaan liikenteessä olevalle alukselle, aluksen haltijalle tai toiselle lain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetulle laivakauppiaalle taikka tulliverolain (575/78) 16 §:n 2 kohdassa mainittuun tarkoitukseen, verottomien tavaroiden myymälöiden myyntiin tai vientiin, tulee vastaanottajan viipymättä toimittaa myyjälle tai viejän hankkia asianomaisen tulliviranomaisen vahvistama ilmoitus siitä, että myyty alkoholijuoma on otettu tullivarastoon tai tullivalvonnassa siirretty ulkomaan liikenteessä olevaan alukseen, tulliverolain 16 §:n 2 kohdassa tarkoitetuille vastaanottajille tai verottomien tavaroiden myymälään taikka viety maasta.

37 §

Laivakauppiaalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus alkoholilain nojalla hankkimansa ja myymänsä alkoholijuoman toimittamisesta alkoholilain 58 §:ssä tarkoitetuille ostajille.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.