784/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1991

Valtioneuvoston päätös rajan määräänieestä eräiltä osin Espoon kaupungin, Helsingin kaupungin, Inkoon kunnan, Kirkkonummen kunnan, Porvoon maalaiskunnan ja Sipoon kunnan välillä

Valtioneuvosto on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14 §:n 1 momentin nojalla sisäasiainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Inkoon ja Kirkkonummen kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Inkoon ja Kirkkonummen kuntien välistä rajaa jatketaan Kirkkonummen kunnan Upinniemen yksinäistalolla suoritetussa toimituksessa n:o 6221 määrätystä rajapisteestä 9 lohkomistoimituksen n:o 7918 yhteydessä aavaa merta vastaan määrättyyn rajapisteeseen C, josta edelleen etelään aluemeren ulkorajalle saakka pisteen kautta, joka sijaitsee Suomen aluevesien rajoista annetun lain soveltamisesta 7 päivänä toukokuuta 1965 annetun asetuksen (256/65) 1 §:ssä määrättyjen sisäisten aluevesien ulkorajan peruspisteiden n:ot 25 ja 26 välisellä linjalla 1540 metrin etäisyydellä pisteestä n:o 25.

2 §

Kirkkonummen kunnan ja Espoon kaupungin välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Kirkkonummen kunnan ja Espoon kaupungin välistä rajaa jatketaan Espoon kaupungin Suvisaariston yksinäistalolla suoritetussa toimituksessa n:o 64498 määrätystä rajapisteestä A sen ja samassa toimituksessa määrätyn rajapisteen R määrämää linjaa aluemeren ulkorajalle.

3 §

Espoon ja Helsingin kaupunkien välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti: Espoon ja Helsingin kaupunkien välistä rajaa jatketaan Helsingin kaupungin Lauttasaaren ym. kylissä suoritetussa toimituksessa n:o 76843 määrätystä rajapisteestä C sen ja Espoon kaupungin Suvisaariston yksinäistalolla suoritetussa toimituksessa n:o 64498 määrätyn rajapisteen 1 määräämää linjaa aluemeren ulkorajalle.

4 §

Helsingin kaupungin ja Sipoon kunnan välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Helsingin kaupungin ja Sipoon kunnan valistä rajaa jatketaan nykyisen Vantaan kaupungin Vestersundomin kylässä suoritetussa vesialueen jakotoimituksessa n:o 4996 määrätystä rajapisteestä n:o 70 alkavan Sipoon kunnan Östersundomin kylässä suoritetun vesipiirirajankäyntitoimituksen n:o 6317/6384a kartalle merkityn rajalinjan eteläisestä päätepisteestä Helsingin kaupungin Lauttasaaren ym. kylissä suoritetussa toimituksessa n:o 76843 määrätyn pisteen B kautta kartoitustoimituksen n:o 21694 yhteydessä määritettyyn taitepisteeseen ja siitä edelleen kyseisen toimituksen kartalle merkittyä rajalinjaa ja sen jatketta etelään sisäisten aluevesien ulkorajalle karttapisteeseen B 1. Karttapisteestä B 1 kuntien välinen raja jatkuu etelään lähimpään aluemeren ulkorajan taitepisteeseen, karttapisteeseen A. 34.

5 §

Sipoon kunnan ja Porvoon maalaiskunnan välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Sipoon kunnan ja Porvoon maalaiskunnan välistä rajaa jatketaan vuosina 1875–1898 Porvoon maalaiskunnan Onaksen kylässä suoritetussa toimituksessa n:o 2194 ja 2674 määrätystä rajapisteestä n:o 6 sen ja samassa toimituksessa määrätyn rajapisteen n:o 5 määräämää linjaa aluemeren ulkorajalle karttapisteeseen A.35.

6 §

Tämä päätös ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1991

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Tuula Aantaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.