776/1991

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus opintotukiasetuksen 5 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 14 päivänä huhtikuuta 1972 annetun opintotukiasetuksen (287/72) 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa asetuksessa (1205/90), seuraavasti:

5 §

Opintotuen hakijan vähävaraisuutta harkittaessa otetaan vahvistetut määrät ylittävältä osalta huomioon hakijan omat tulot ja varallisuus sekä hänen puolisonsa tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön tulot ja varallisuus. Jos hakija on oikeutettu aikuisopintorahaan tai on ennen opintovuoden alkua täyttänyt 30 vuotta, huomioon otetaan kuitenkin vain hänen omat tulonsa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.