772/1991

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Kööpenhaminassa 7 päivänä joulukuuta 1989 Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasioissa tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 1 päivänä maaliskuuta 1991 annetulla lailla (771/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 1 päivänä maaliskuuta 1991, ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 8 päivänä huhtikuuta 1991, tulee voimaan 8 päivänä toukokuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 1 päivänä maaliskuuta 1991 annettu laki (771/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 8 päivänä toukokuuta 1991.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 37/61)

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Pertti Paasio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.