767/1991

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 16§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista 5 päivänä joulukuuta 1929 annetun lain (379/29) 16§:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

16 §

Jos puoliso, jonka suhteet toiseen puolisoon 14§:n 2 tai 3 momentin mukaan määräytyvät ulkomaan lain mukaan, tahtoo pidättää itselleen oikeuden Suomessa kolmatta henkilöä vastaan vedota sanottuun lakiin tai avioehtosopimukseen, hänen on ilmoitettava siitä sen paikkakunnan tuomioistuimelle, missä hänellä on kotipaikka, tai, jollei hänellä ole kotipaikkaa Suomessa, Helsingin raastuvanoikeudelle.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Jos puoliso on lahjoittanut toiselle puolisolle omaisuutta ennen tämän lain voimaantuloa, lahjoitukseen sovelletaan aikaisempaa lakia.

Hallituksen esitys 102/90
Toisen lakivaliok. miet. 13/90
Suuren valiok. miet. 195/90

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.