757/1991

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1991

Verohallituksen päätös uudelleen maksuunpannun ennakon kantamisesta

Verohallitus on 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun ennakkoperintäasetuksen (904/78) 49 §:n 1 ja 2 momentin nojalla, sellaisina kuin 49 §:n 1 momentti on 4 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa (3/91) ja 49 §:n 2 momentti on 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1214/89) määrännyt:

1 §

Jos ennakkoa on ennakkoperintälain 46 §:n nojalla alennettu, kannetaan alennettu ennakko vähennettynä ennakon erääntyneiden erien määrällä keskenään yhtä suurissa erissä. Erät kannetaan samoina kantokuukausina kuin ne ennen ennakon alentamista oli määrätty kannettavaksi.

2 §

Jos 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla kannettavaksi määrätty ennakko on enintään 800 markkaa, se kannetaan 1 §:stä poiketen yhtenä eränä ennakon muuttamista toiseksi seuraavana kalenterikuukautena viimeistään saman kalenterivuoden aikana.

Jos ennakkoa on ennakkoperintälain 43 §:n 2 momentin nojalla korotettu ja sen määrä on enintään 800 markkaa, ennakko kannetaan ennakkoperintäasetuksen 49 §:n 1 momentista poiketen yhtenä eränä, ennakon muuttamista toiseksi seuraavana kalenterikuukautena viimeistään saman kalenterivuoden aikana.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991 ja sillä kumotaan verohallituksen 26 päivänä tammikuuta 1989 antama päätös (129/89). Päätöstä sovelletaan voimaantulopäivänä tai sen jälkeen tehtäviin muutoksiin.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1991

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Vs. ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.