742/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 1 ja 9§:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan kauppatieteellisistä tutkinnoista 13 päivänä toukokuuta 1977 annetun asetuksen (402/77) 1§:n 2 momentti ja 9§:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 2 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa asetuksessa (508/81) ja 9§:n 3 momentti 31 päivänä heinäkuuta 1980 annetussa asetuksessa (581/80), seuraavasti:

1 §

Kauppatieteellisiä tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin kauppakorkeakoulussa, Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa, Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa, Svenska handelshögskolanissa, Tampereen yliopiston taloudellis-hallinnollisessa tiedekunnassa, Turun kauppakorkeakoulussa, Vaasan yliopiston kaupallis-hallinnollisessa tiedekunnassa ja kaupallis-teknisessä tiedekunnassa sekä Åbo Akademin talous- ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa, joita tässä asetuksessa kutsutaan koulutusyksiköiksi.

9 §

Mitä 1 momentissa on säädetään, ei koske koulutusyksikköön hyväksyttyä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta koulutusyksikkö määrää erikseen. Kieliopinnoista on tehtävä merkintä tutkintotodistukseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991. Vaasan yliopistossa on kuitenkin vuoden 1991 aikana koulutusyksikkönä yliopisto.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.