737/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Laki terveydenhoitolain 26 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä elokuuta 1965 annetun terveydenhoitolain (469/65) 26§:n 2 momentti seuraavasti:

26 §

Asetuksella erikseen säädettävä tehdas, laitos tai varasto, jollaisesta katsotaan voivan aiheutua terveydellistä haittaa ympäristölle, saadaan sijoittaa vain sellaiseen paikkaan, jonka ympäristölupamenettelylaissa (735/91) tarkoitettu lupaviranomainen tehdystä hakemuksesta on hyväksynyt, jos sijoituspaikka ei ole asema- tai rakennuskaavassa varattu. Lupaviranomaisen hyväksyminen on hankittava myös tässä tarkoitetun tehtaan, laitoksen tai varaston olennaiseen muuttamiseen tai uudelleen järjestämiseen. Hyväksymistä koskeva hakemus käsitellään ympäristölupamenettelylaissa säädetyssä järjestyksessä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Hallituksen esitys 312/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 308/90

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.