734/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Laki rakennuslain 10§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 10§:n 2 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (580/77), seuraavasti:

10 §

Kaupungin rakennuslautakunnassa vaaditaan yhdeltä jäseneltä ja hänen varajäseneltään oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä kahdelta jäseneltä ja heidän varajäseniltään tehtävään soveltuva korkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu rakennusalan tutkinto.


Muun kuin 2 momentissa mainitun kunnan rakennuslautakunnan kahden jäsenen tulee olla rakennustoimintaan hyvin perehtyneitä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1992.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 295/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 347/90

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.