730/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Laki kansanterveyslain 6§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 6§:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

6 §

Kunnassa on terveyslautakunta, jonka sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, on huolehdittava niistä tehtävistä, jotka muissa laeissa on säädetty kunnan terveydenhoitolautakunnan tehtäväksi. Yksilön elinympäristöön kohdistuva terveydenhoito ja siihen liittyvä toiminta voidaan kuitenkin antaa myös muun lautakunnan tai sen jaoston tehtäväksi.

Milloin kansanterveystyöstä huolehtii kuntainliitto, sen on asetettava terveyslautakunta yhteisesti jäsenkuntia varten, jolloin jäsenkunnassa ei ole muuta terveyslautakuntaa. Jos kuntainliittoon on yhden tai useamman jäsenkunnan ympäristönsuojelulautakunnan tehtäviä varten asetettu terveyslautakunnan lisäksi erityinen lautakunta, sen tehtäväksi voidaan kyseisten jäsenkuntien osalta antaa myös yksilön elinympäristöön kohdistuva terveydenhoito ja siihen liittyvä toiminta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä >tammikuuta 1992.

Jos kunnan tai kuntainliiton toimielimen kaikki tehtävät päätetään tämän lain nojalla siirtää muulle toimielimelle, ensin mainittuun toimielimeen valittujen luottamushenkilöiden toimikausi päättyy, kun tehtävien siirtämistä koskevat järjestelyt kunnassa tai kuntainliitossa tulevat voimaan.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 295/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 46/90
Suuren valiok. miet. 347/90

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.