729/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 24 päivänä tammikuuta 1986 annetun lain (64/86) 9§, sellaisena kuin se on 2 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (512/89), sekä

muutetaan 5§:n 2 ja 3 momentti sekä 7§:n 1 momentti seuraavasti:

5 §
Kunnan ympäristönsuojelulautakunta

Kunnanvaltuusto voi päättää, että ympäristönsuojelulautakunnan tehtävät hoitaa muu lautakunta tai, jos kunnan asukasluku vuoden ensimmäisenä päivänä on alle 3 000, myös kunnanhallitus. Kunnat voivat hoitaa ympäristönsuojelulautakunnan tehtävät myös yhteistoiminnassa. Tällöin muuhun lautakuntaan, tai kunnanhallitukseen taikka toimielimeen sovelletaan ympäristönsuojelua koskevissa asioissa, mitä ympäristönsuojelulautakunnasta on säädetty.

Ympäristönsuojelulautakuntaan taikka 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa muuhun lautakuntaan tai toimielimeen voidaan asettaa jaosto tai jaostoja.

7 §
Viranhaltijat

Ympäristönsuojelun tehtävien hoitamista varten voi kunnan tai kuntainliiton palveluksessa olla yksi tai useampi viranhaltija. Virka voidaan perustaa päävirkana tai sivuvirkana taikka tehtävät yhdistää kunnan tai kuntainliiton muuhun virkaan. Virka voidaan perustaa myös yhdistelmävirkana tai se voi olla useamman kunnan yhteinen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Jos kunnan toimielimen kaikki tehtävät päätetään tämän lain nojalla siirtää muulle toimielimelle, ensin mainittuun toimielimeen valittujen luottamushenkilöiden toimikausi päättyy, kun tehtävien siirtämistä koskevat järjestelyt kunnassa tulevat voimaan.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 295/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 46/90
Suuren valiok. miet. 347/90

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.