725/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

lisännyt vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 9 päivänä elokuuta 1978 annetun liikenneministeriön päätöksen (610/78) liitteeseen B uudet reunanumerot 10 315...10 317 tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Yli-insinööri
Seija Miettinen

LIITE B

KULJETUS JA KULJETUSVÄLINEET

Sisällys

3. Yleiset toimintaohjeet
VAK-ajolupakoulutuksen kurssijako 10 315
Kurssien sisältö 10 316
Kurssien pituus 10 317

I OSA

Kaikkien luokkien vaarallisten aineiden kuljettamista koskevat yhteiset määräykset


3. Yleiset toimintaohjeet 10 300 . . . 10 314

VAK-ajolupakoulutuksen kurssijako

10 315

(1) VAK-ajolupakoulutus jaetaan kappaletavarakursseihin sekä yli 3 m3:n tai yhteistilavuudeltaan yli 3 m3:n säiliökuljetusten sekä kolleihin ja välineisiin sisältyvää nettomäärältään yhteensä yli tuhatta kiloa liitteessä A tarkoitettuja 1 a ja 1 b luokan räjähdystarvikkeita koskevien kuljetusten peruskursseihin ja erityiskursseihin. Erityiskurssille pääsemisen edellytyksenä on, että hakija on osallistunut peruskurssille.

(2) Kurssien tulee sisältää käytännön harjoittelua. Sen osuuden reunanumeron 10 317 mukaisista kurssin pituuksista tulee olla vähintään 20 prosenttia. Ajoharjoittelua ei lueta käytännön harjoittelun vähimmäispituuteen.

Kurssien sisältö

10 316

(1)Kappaletavarakurssilla ja peruskursseilla tulee opettaa ainakin seuraavia asioita:

a) yleiset vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat määräykset;

b) yleiset kuljettajan vastuuta ja velvollisuuksia koskevat määräykset;

c) vaarallisten aineiden kuljetusten yleisimmät vaaratyypit ja aineiden ominaisuudet;

d) ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja turvallisuustoimenpiteet eri vaaratilanteissa;

e) toimenpiteet onnettomuuden satuttua (ensiapu, liikenneturvallisuus, perustiedot suojalaitteiden käytöstä jne.);

f) varoituslipukkeet, asiakirjat sekä säiliöiden ja ajoneuvon merkinnät;

g) mitä kuljettajan tulee tehdä ja mitä ei tule tehdä kuljetuksen aikana;

h) yhteenkuormauskiellot samaan ajoneuvoon tai konttiin;

i) turvallisuustoimenpiteet vaarallisten aineiden kuormauksen ja purkamisen aikana; ja

j) ajoneuvon teknillisten laitteiden tarkoitus ja toiminta.

(2)Kappaletavara-ajoneuvojen kuljettajien ajoluvan saamiseen vaadittavan koulutuksen on sisällettävä kohdan (1) lisäksi myös kollien käsittelyyn ja varastointiin kuuluvia asioita.

(3) Säiliöajoneuvoja kuljettavien kuljettajien ajoluvan saamiseen vaadittavan koulutuksen on sisällettävä lisäksi myös >opetusta säiliöajoneuvon käyttäytymisestä tiellä huomioon otettuna myös kuorman liikkumisen vaikutukset.

(4)Erityiskurssilla tulee opettaa soveltuvin osin peruskurssin asioita painotettuina erityiskurssiin kuuluviin luokkiin, aineryhmiin tai aineisiin. Erityiskursseja ovat:

a) kolleihin ja välineisiin sisältyvää nettomäärältään yhteensä yli tuhatta kiloa 1 a ja 1 b luokan räjähdystarvikkeita koskevien kuljetusten kurssit;

b) kaasujen (luokka 2) säiliökuljetuksia koskevat kurssit;

c) palavien nesteiden, hapettavien, myrkyllisten ja syövyttävien aineiden (luokat 3, 5.1, 6.1 ja 8) säiliökuljetuksia koskevat kurssit; ja

d) luokan 2, 3, 5.1, 6.1 tai 8 yksittäisten aineiden tai saman luokan yhden aineryhmän säiliökuljetuksia koskevat kurssit.

Kurssien pituus

10 317

(1)Koulutuksen pituus määräytyy kurssin laajuuden perusteella seuraavasti:

kappaletavarakurssin pituuden tulee olla vähintään kahdeksan tuntia; ja

muiden kurssien osalta:

a) peruskurssin pituuden tulee olla vähintään 24 tuntia;

b) jokaisen erityiskurssin pituuden tulee olla vähintään kahdeksan tuntia; ja

c) jos peruskurssiin yhdistetään samalla kurssilla reunanumeron 10 316 (4) d) kohdassa tarkoitettu erityiskurssi, saa erityiskurssin kahdeksan tunnin pituudesta autorekisterikeskuksen luvalla olla enintään neljä tuntia muuta kuljetukseen ja kuljetettavan tuotteen käsittelyyn liittyvää opetusta, kuin reunanumerossa 10 316 (4) on määrätty.

(2)Kansainväliseen kuljetukseen tarkoitettu kurssi voidaan korvata kahdeksan tunnin pituisella täydennyskurssilla, jos henkilö on enintään viisi vuotta aikaisemmin osallistunut kotimaiseen kuljetukseen tarkoitetulle vastaavalle kurssille.

(3)Ajoluvan saamisen edellytyksenä oleva koe ei sisälly tässä pykälässä mainittuihin vähimmäistuntimääriin. Opetusta saa >antaa oppilaalle enintään 10 tuntia päivässä.

10 318 . . . 10 339


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.