721/1991

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1991

Valtiovarainministeriön päätös eräiden arvopapereiden verotusarvon perusteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on 31 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 135 §:n nojalla määrännyt, että eräiden arvopapereiden verotusarvon perusteista 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (1078/90) 2 kohta kumotaan ja 1 kohdan 1 kappale muutetaan näin kuuluvaksi:

1) Asunto-osakeyhtiön osakkeiden sekä määrätyn huoneiston hallintaan oikeuttavien kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden ja asunto-osuuskunnan osuuksien käypä arvo määrätään yhtiön verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen mukaisen tarkistetun nettovarallisuuden perusteella. Yhtiön varoja arvioitaessa katsotaan tontin ja rakennuspaikan arvoksi sen käypä arvo verovuotta edeltävän vuoden päättyessä sekä rakennuksen arvoksi sen jälleenhankinta-arvo arvioituna sen mukaan kuin valtiovarainministeriö on tulo- ja varallisuusverotusta varten verovuotta edeltävältä vuodelta erikseen määrännyt. Rakennuksen jälleenhankinta-arvosta vähennetään jokaiselta vuodelta, joka verovuoden alkuun mennessä on kulunut sen valmistumisesta, tulo- ja varallisuusverolain 131 §:ssä tarkoitetut ikäalennukset. Jos rakennus on asuin-, toimisto- tai muu niihin verrattava rakennus, jälleenhankinta-arvosta tehtävien ikäalennusten yhteismäärä saa kuitenkin olla kivirakennuksesta enintään 48 prosenttia ja puurakennuksesta enintään 67,5 prosenttia. Muun kuin edellä mainitun rakennuksen jälleenhankinta-arvosta tehtävien ikäalennusten yhteismäärä on kivirakennuksesta enintään 60 prosenttia ja puurakennuksesta enintään 75 prosenttia jälleenhankinta-arvosta. Asuin-, toimisto- ja muun niihin verrattavan rakennuksen arvo saa varoja arvioitaessa nousta enintään 30 prosenttia edellisenä vuonna käytetystä vastaavasta arvosta. Yhtiön varojen yhteismäärästä vähennetään velat, ei kuitenkaan enempää kuin 75 prosenttia yhtiön varojen määrästä. Näin saatu yhtiön nettovarallisuus jaetaan osakkaiden yhtiön omistamassa rakennuksessa hallitsemien osakehuoneistojen yhteenlaskettua lattiapinta-alaa osoittavalla luvulla, jolloin osamäärä on yhden huoneistoneliömetrin verotusarvo. Osakehuoneistojen yhteenlaskettuun pinta-alaan ei lueta yhtiön välittömässä käytössä olevien tai yhtiön hallitsemien huoneistojen pinta-alaa. Yhtiöjärjestyksen mukaan kunkin erillisen huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden yhteinen verotusarvo saadaan kertomalla huoneistoneliömetrin verotusarvo huoneiston kokonaispinta-alan neliömetrimäärällä.Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä huhtikuuta 1991. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1991

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Vs. hallitusneuvos
Kirsi Seppälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.