720/1991

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1991

Valtioneuvoston päätös Kreikan kanssa sosiaaliturvasta tehdystä sopimuksesta johtuvista poikkeuksista kansaneläkelain ja perhe-eläkelain säännöksiin

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 80 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1961 annetussa laissa (584/61), ja 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/69) 37 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (104/90), päättänyt:

1 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan sopimuksella Suomen tasavallan ja Helleenien tasavallan välillä 11 päivänä maaliskuuta 1988 sosiaaliturvasta tehtyä sopimusta.

2 §

Suomen kansalaisella on asuessaan Kreikassa oikeus saada kansaneläkkeen pohjaosa samoin edellytyksin kuin Kreikan kansalaisella sopimuksen mukaan.

3 §

Suomen kansalaisella on oikeus saada perhe-eläkelain mukainen leskeneläkkeen pohjaosa ja lapseneläke samoin edellytyksin kuin Kreikan kansalaisella sopimuksen mukaan.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1991

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Alaviuhkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.