713/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus eräiden virkojen siirtämisestä ja virkojen nimien muuttamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 7 §:n 1 momentin ja 8 §:n 1 momentin nojalla, näistä 8 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (673/90):

1 §

Liikkuvasta poliisista siirretään kuhunkin lääninhallitukseen, lukuunottamatta Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitusta, yksi palkkausluokkaan A 23 kuuluva komisarion virka ja samalla näiden virkojen nimet muutetaan lääninkomisarioiksi.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella siirrettyjen virkojen täyttämiseksi voidaan ryhtyä ennen asetuksen voimaantuloa.

Tällä asetuksella siirretyt virat voidaan täyttää ensimmäisellä kerralla niitä haettavaksi julistamatta.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.