706/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Laki aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetun lain 19§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta 21 päivänä helmikuuta 1969 annetun lain (132/69) 19§:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

19 §

Rikoksesta, josta tässä laissa on säädetty rangaistus, ja muusta rikoksesta ei saa määrätä yhteistä vankeusrangaistusta, eikä tämän lain nojalla tuomittua vankeusrangaistusta saa yhdistää eikä laskea yhteen muusta rikoksesta tuomitun rangaistuksen kanssa. Siviilipalvelusmiehelle muusta kuin tässä laissa tarkoitetusta rikoksesta tuomitun vankeusrangaistuksen rangaistuslaitoksessa suoritettava osa sekä hänelle tuomittua sakkoa vastaava muuntorangaistus, jotka tulevat täytäntöönpantaviksi samanaikaisesti tämän lain nojalla tuomitun vankeusrangaistuksen kanssa, on pantava täytäntöön ennen viimeksi mainittua rangaistusta. Jos sanotunlainen muu rangaistus tulee täytäntöönpantavaksi siviilipalvelusmiehen suorittaessa tämän lain nojalla tuomittua vankeusrangaistusta, tämän rangaistuksen täytäntöönpano on keskeytettävä sanotun muun rangaistuksen täytäntöönpanon ajaksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Hallituksen esitys 40/90
Lakivaliok. miet. 15/90
Suuren valiok. miet. 314/90

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.