703/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 5 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1 a§ ja 2§:n 1 momentti sekä 5 luvun 9 ja 10§,

sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 1 a§ muutettuna 10 päivänä kesäkuuta 1988 ja 20 päivänä huhtikuuta 1990 annetuilla laeilla (507/88 ja 349/90) ja 2§:n 1 momentti 23 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa laissa (302/71) sekä 5 luvun 9§ 18 päivänä joulukuuta 1953 annetussa laissa (497/53) ja 10§ 20 päivänä marraskuuta 1942 annetussa laissa (882/42), näin kuuluviksi:

2 luku

Yleisiä säännöksiä vankeusrangaistuksesta ja sakon muuntorangaistuksesta

1 a §

Jos tuomitun on rangaistuslaitoksessa samalla kertaa suoritettava useampia määräaikaisia vankeusrangaistuksia, joita ei ole toisiinsa yhdistettävä tai joista ei ole muodostettava yhteistä vankeusrangaistusta, ja niiden ohella tai erikseen sakon muuntorangaistuksia, rangaistuslaitoksen johtajan on laskettava ne yhteen täysin määrin. Määräaikaisen vankeusrangaistuksen yhteenlaskettu aika ei saa olla pitempi kuin kaksikymmentä vuotta eikä sakon muuntorangaistuksen pitempi kuin satakaksikymmentä päivää. Kun vankeusrangaistus ja sakon muuntorangaistus on laskettu yhteen, tuomitun on katsottava ensin suorittavan muuntorangaistuksen.

Elinkautinen vankeusrangaistus käsittää kaikki vankeusrangaistukset, sakon muuntorangaistukset ja arestirangaistukset.

Jos täytäntöönpantavana on yhdistetty tai yhteinen vankeusrangaistus, johon sisältyvä rangaistus on ollut aikaisemmin täytäntöönpantavana, tai tuomitun vastapuolen muutoksenhakuvaatimuksen perusteella pidentynyt rangaistus, joka on aikaisemmin ollut täytäntöönpantavana silloisen tuomion perusteella lyhyempänä, suoritettava rangaistus on täytäntöönpantavana olevan ja aikaisemmin täytäntöönpantavana olleen rangaistuksen erotus.

2 §

Määräaikaisen vankeusrangaistuksen aika lasketaan vuosien ja kuukausien osalta kalenteriajan mukaan. Tuomioon mahdollisesti sisältyvät päivät lisätään näin saatuun aikaan. Täysin päivin tuomittu vankeusrangaistus muunnetaan kuukausiksi siten, että kolmekymmentä päivää luetaan yhdeksi kuukaudeksi. Sakon muuntorangaistuksen aika lasketaan aina päiväluvun mukaan.


5 luku

Täytäntöönpanosta nuorisovankilassa

9 §

Vanki voidaan päästää nuorisovankilasta ehdonalaiseen vapauteen, kun hän on suorittanut rangaistuksestaan, tuomioistuimen rikoslain 3 luvun 11§:n nojalla tekemä vähennys mukaan luettuna, kolmanneksen.

10 §

Vangin vapauttamisesta samoin kuin ehdonalaisessa vapaudessa olevan vangin valvonnasta ja siitä, mitä vangin tulee ehdonalaisessa vapaudessa noudattaa, on muuten voimassa, mitä 2 luvussa säädetään. Ehdonalaiseen vapauteen päästetyn vangin valvojaksi voidaan kuitenkin, varsinkin jos vanki on kahdeksaatoista vuotta nuorempi, määrätä myös sosiaalilautakunta.


Lain 2 luvun 1 a§ ja 2§:n 1 momentti tulevat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Ennen lain voimaantuloa tehdyistä rikoksista tuomitut vankeusrangaistukset yhdistetään toisiinsa aikaisemman lain mukaisesti rikoslain muuttamisesta annetun lain (697/91) siirtymäsäännöksissä säädetyissä tapauksissa ja noudattaen mitä niissä säädetään.

Lain 5 luvun 9 ja 10§ tulevat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanoon liittyviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.