694/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Liikenneministeriön päätös invataksien kuljetusmaksuista

Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/91) 11 §:n 1 momentin nojalla liikenneministeriö on päättänyt vahvistaa ylimmät sallitut invataksien taksat seuraavasti:

1 §

Tätä taksaa on noudatettava invataksilla harjoitettavassa luvanvaraisessa liikenteessä.

2 §

Mittaritaksa sisältää perusmaksun, maksun ajomatkan pituuden perusteella, maksun odotusajalta, lisämaksun yöaikana, pyhäpäivänä ja muuna vastaavana aikana suoritetusta ajosta ja maksun ajoajan perusteella, mikäli ajonopeus on poikkeuksellisen hidas.

3 §

Perusmaksuna saadaan periä kultakin kuljetuskerralta 27,00 mk. Mikäli samalla kuljetuskerralla kuljetetaan asiakkaita, jotka erikseen ovat tilanneet auton ja kuljetuksen suorittaja on tilaajien suostumuksella yhdistänyt kuljetukset, saadaan kustakin erillisestä ensimmäisen tilauksen lisäksi tulleesta tilauksesta periä 10,00 markan suuruinen lisämaksu.

Kuljetuksesta, joka alkaa kello 18.00–22.00 välisenä aikana, saadaan periä 7,00 mk suuruinen lisämaksu. Kuitenkin lauantaisin, kirkollisten juhlapyhien tai itsenäisyys- ja Vapunpäivän aattoina lisämaksu saadaan periä kuljetuksesta, joka alkaa jo kello 14.00. Sanottu lisämaksu on kuitenkin 13,00 mk, mikäli kuljetus alkaa kello 22.00–6.00 välisenä aikana tai sunnuntaisin, kirkollisina juhlapyhinä taikka itsenäisyys- ja Vapunpäivänä. Lisämaksu tulee asettaa mittariin.

4 §

Ajomatkan pituuden perusteella saadaan periä maksu, joka jakautuu kuljetettavien henkilöiden lukumäärän mukaan neljään taksaluokkaan. Kussakin taksaluokassa on ajettava perusmaksulla jäljempänä oleva ajomatka ja jokaiselta alkavalta samanpituiselta matkalta saadaan lisätä perusmaksuun 1 ,OO markka:

Taksa I: 1–2 henk. 217,02 m (4,61 mk/km)

Taksa II: 3-4 henk. 180,61 m (5,54 mk/km)

Taksa III: 5–6 henk. 164,26 m (6,09 mk/km)

Taksa IV: yli 6 henk. 149,36 m (6,70 mk/km)

Taksaluokkia määrättäessä matkustajien mukana seuraavaa alle 12-vuotiasta lasta ei oteta huomioon. Kaksi alle 12-vuotiasta lasta lasketaan yhdeksi henkilöksi.

5 §

Odotusajalta saadaan periä 129,90 mk tunnilta vastaten 1,00 markkaa 27,7 sekunnin jaksolta. Mikäli ajo liikenne-esteiden, tieolosuhteiden tm. syiden johdosta muodostuu niin hitaaksi, että korvaus odotusajalta muodostuisi suuremmaksi kuin ajomatkan perusteella, saadaan ajomatkamaksun sijasta myös varsinaisen ajon aikana periä odotusaikakorvausta.

6 §

Maksujen ja niiden perusteiden tulee olla matkustajan nähtävissä.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 1991, ja sillä kumotaan invataksien kuljetusmaksuista ministeriön 2.4.1990 antama päätös n:o 3596/70/90 lukuun ottamatta koululaisten kuljetuksia koskevaa kohtaa 5 ja taksamittarin käyttöä koskevaa kohtaa 6.

Uusia maksuja saadaan kuitenkin periä vasta, kun Autorekisterikeskuksen valtuuttama asennus- ja korjausliike on aikaisintaan 22.4.1991 säätänyt mittarin uuden taksan mukaisesti ja edellä mainittu liike tai katsastustoimipaikka on sinetöinyt sen.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Osastopäällikkö, hallitusneuvos
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.