675/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Valtiovarainministeriön päätös kuljetuskustannusten liikevaihtoverotuksesta

Valtiovarainministeriö on 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun liikevaihtoverolain (559/91) 22§:n 3 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Myynnistä suoritettavan liikevaihtoveron perusteeseen ei lueta tavaran toimittamisesta Suomessa aiheutuneita kuljetuskustannuksia sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Tämän päätöksen määräyksiä sovelletaan seuraaviin tavaroihin sellaisinaan myytyinä:

1) rakennuselementit;

2) betonimassa;

3) betonituotteet;

4) kalkkilaasti;

5) tiilet;

6)rakennuskivet, myös rakennustarkoituksiin työstettyinä;

7)salaojaputket;

8)luonnonkivestä valmistetut katukivet, reunakivet ja käytävänpäällyskivet;

9)muistopatsaat;

10)maa-ainesten tapaan käytettävät teollisuuden jäteaineet, kuten erilaiset kuonat ja tuhkat.

3 §

Kuljetuskustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, joiden määrä kasvaa kuljetusmatkan tai -ajan pidentyessä.

Kuljetuskustannusten tulee olla kohtuullisia, eivätkä ne saa nousta yli käyvän ja samanlaisista kuljetuksista yleensä veloitetun maksun.

4 §

Kuljetuskustannukset on merkittävä tavaraa koskevaan laskuun siten, että laskusta käy ilmi tavaran myyntihinta ilman kuljetuskustannuksia, kuljetuskustannusten määrä ja kuljetusmatkan tai -ajan pituus.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Ministeri
Ulla Puolanne

Neuvotteleva virkamies
Hannu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.