657/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 10 ja 11§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkeasetuksen (667/69) 10§:n 1 momentti ja 11§,

sellaisina kuin ne ovat, 10§:n 1 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa asetuksessa (1327/90) ja 11§ 15 päivänä marraskuuta 1985 annetussa asetuksessa (873/85), seuraavasti:

10 §

Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jona se on annettu tai postitse saapunut maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tai jollekin yrittäjien eläkelaissa (468/69), työntekijäin eläkelaissa (395/61), merimieseläkelaissa (72/56), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa (134/62) tai eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaissa (662/85) tarkoitetulle eläkelaitokselle tai eläketurvakeskukselle taikka eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen sitä varten valtuuttamalle asiamiehelle.


11 §

Eläkehakemuksen ratkaisemiseen toimivaltaisesta eläkelaitoksesta, eläkehakemuksen siirtämisestä toiselle eläkelaitokselle, eläkelaitoksen eläkkeeseen liittyvistä muista tehtävistä, toimivaltaisen eläkelaitoksen määräämisestä sekä eläkehakemuksen ratkaisemisesta ja eläkepäätöksen lähettämisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä työntekijäin eläkeasetuksen (183/62) 12 ja 12 a-12 e§:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 1991, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1991.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.