637/1991

Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1991

Laki alkoholilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 27§:n 2 momentti, 28§:n 1 momentin 2 ja 3 kohta sekä 58§,

näistä 27§:n 2 momentti ja 58§ sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa (252/87), sekä

lisätään 28§:n 1 momenttiin uusi 4 kohta seuraavasti:

27 §

Sellainen ulkomaan liikenteessä olevan aluksen haltija sekä laivakauppias, jolla on oikeus pitää tullilaissa tarkoitettua muonitusvarastoa, saa tuoda maahan ja sanotussa varastossa säilyttää ulkomaan liikenteessä olevan aluksen muonavaroiksi tarkoitettuja alkoholijuomia. Laivakauppias saa tuoda maahan ja säilyttää muonitusvarastossa myös tulliverolain 16§:n 2 kohdassa mainittuun tarkoitukseen, verottomien tavaroiden myymälöiden myyntiin sekä vientiin tarkoitettuja alkoholijuomia.


28 §

Alkoholiyhtiön lisäksi saa alkoholijuomaa maasta viedä:


2) oman maan diplomaattinen edustaja matkustaessaan toimipaikkaansa ulkomaille ja 27§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu vieraan valtion edustaja diplomaatti- tai virkapassilla matkustaessaan;

3) alkoholiyhtiön suostumuksin valmistamiaan juomia se, jolla on 22§:n nojalla annettu valmistusoikeus; sekä

4) laivakauppias sellaisia muonitusvarastoon siirrettyjä alkoholijuomia, jotka on tarkoitettu vientiin.


58 §

Edellä 27§:n 2 momentissa ja 57§:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla laivakauppiaalla on oikeus myydä tämän lain nojalla hankkimaansa alkoholijuomaa ulkomaan liikenteessä olevalle alukselle, aluksen haltijalle ja toiselle 27§:n 2 momentissa tarkoitetulle laivakauppiaalle käytettäväksi ulkomaan liikenteessä olevan aluksen muonitukseen. Lisäksi laivakauppias saa myydä tulliverolain 16§:n 2 kohdassa mainittuun tarkoitukseen, verottomien tavaroiden myymälöiden myyntiin sekä vientiin muonitusvarastoon siirrettyjä alkoholijuomia.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1991.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 289/90
Talousvaliok. miet. 14/90
Suuren valiok. miet. 252/90

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.