577/1991

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen 1 ja 2§:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetun asetuksen (228/89) 1§ ja 2§:n 3, 6 ja 7 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 2§:n 3 ja 7 kohta 23 päivänä helmikuuta 1990 annetussa asetuksessa (198/90) seuraavasti:

1 §

Seuraavat virat voidaan sen estämättä, mitä niiden perustamisesta annetuissa asetuksissa tai muissa asetuksissa on säädetty, täyttää toistaiseksi tai määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan:

1) ulkoasiainministeriön valtiosihteerin sopimuspalkkainen virka;

2) oikeusministeriön kansliapäällikön sopimuspalkkainen virka ja lainvalmisteluosaston tarkastustoimiston päällikkönä toimivan lainsäädäntöneuvoksen, toimistopäällikkönä sopimuspalkkainen virka sekä tarkastustoimiston lainsäädäntöneuvoksen peruspalkkainen ja sopimuspalkkainen virka;

3) sisäasiainministeriön kansliapäällikön ja lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkaiset virat;

4) puolustusministeriön kansliapäällikön, pääsihteerin ja yleissihteerin sopimuspalkkaiset virat;

5) valtiovarainministeriön valtiosihteerin, alivaltiosihteerin ja lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkaiset virat sekä ministeriön henkilöstöosaston osastopäällikön, valtion työmarkkinajohtajan sopimuspalkkainen virka, verohallituksen pääjohtajan sopimuspalkkainen virka, tullihallituksen osastojaon ulkopuolella oleva tullineuvoksen sopimuspalkkainen virka, Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen ylijohtajan sopimuspalkkainen virka ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikön sopimuspalkkaiset virat, erikoistutkijan perus- ja sopimuspalkkaiset virat sekä tutkijan peruspalkkaiset virat;

6)opetusministeriön kansliapäällikön sekä korkeakoulu- ja tiedeosaston osastopäällikön sopimuspalkkaiset virat, korkeakoulujen alaltaan vaihtuvat sopimuspalkkaiset professorin virat, Helsingin yliopiston johtajan (teoreettisen fysiikan tutkimuslaitos ja matematiikan tutkimuslaitos), täydennyskoulutuskeskuksen johtajan ja Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkimusjohtajan sopimuspalkkaiset virat sekä kehitysmaainstituutin johtajan peruspalkkainen virka, Tampereen yliopiston teatterityön professorin sopimuspalkkainen virka ja johtajan (yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos) sopimuspalkkainen virka, Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin professorin peruspalkkaiset virat ja johtajan (Metsähovin radiotutkimusasema) sopimuspalkkainen virka, Sibelius-Akatemian taiteellista pätevyyttä edellyttävät professorin peruspalkkaiset virat, teatterikorkeakoulun professorin ja koulutuskeskuksen johtajan sopimuspalkkaiset virat ja apulaisprofessorin peruspalkkaiset virat, kuvataideakatemian professorin, yliopettajan ja lehtorin sopimuspalkkaiset virat, taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskuksen johtajan, professorin ja apulaisprofessorin sopimuspalkkaiset virat, opetushallituksen opetusneuvoksen sopimuspalkkaiset virat, rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen johtajan sopimuspalkkainen virka, Suomen Akatemian tutkimusjohtajan ja tutkijaprofessorin sopimuspalkkaiset virat, valtion taidemuseon ylijohtajan, museonjohtajan ja keskusarkistonhoitajan sopimuspalkkaiset virat, kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen johtajan sopimuspalkkainen virka sekä opetusministeriön alaiset taiteilijaprofessorin virat;

7) maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön sopimuspalkkainen virka sekä metsäntutkimuslaitoksen tutkimusjohtajan sopimuspalkkaiset virat ja professorin peruspalkkaiset virat;

8) liikenneministeriön kansliapäällikön sopimuspalkkainen virka ja ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessorin sopimuspalkkainen virka;

9) kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikön sopimuspalkkainen virka, teollisuussihteerin peruspalkkainen virka, teollisuussihteeritoimiston toimistosihteerin peruspalkkainen virka, kuluttaja-asiamiehen toimiston kuluttaja-asiamiehen sopimuspalkkainen virka ja valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessorin sopimuspalkkainen virka;

10) sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön, tasa-arvovaltuutetun ja ulkomaalaisvaltuutetun sopimuspalkkaiset virat sekä kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessorin sopimuspalkkainen virka ja erikoistutkijan peruspalkkainen virka;

11) työministeriön kansliapäällikön ja palkkausluokkaan S 31 kuuluva neuvottelevan virkamiehen sopimuspalkkaiset virat, sekä työsuojeluhallituksen pääjohtajan ja ylijohtajan sopimuspalkkaiset virat;

12) ympäristöministeriön kansliapäällikön sopimuspalkkainen virka.

2 §

Seuraavat virat täytetään määräajaksi enintään kuitenkin viideksi vuodeksi kerrallaan:


3)Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan ja tutkimusjohtajan sopimuspalkkaiset virat;


6)sosiaali- ja terveysministeriön lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkainen virka;

7)työministeriön työvoima-avustajan peruspalkkainen virka;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.