574/1991

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1991

Opetusministeriön päätös peruskoulussa järjestettävän esiopetuksen perusteista

Opetusministeriö on tänään peruskoululain (476/83) 4§:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (171/91), määrännyt peruskoulun esiopetuksen järjestämisestä seuraavaa:

1 §

Peruskoululain 4§:n 3 momentissa tarkoitetun esiopetuksen järjestämisestä on voimassa sen lisäksi, mitä siitä erikseen säädetään, tämän päätöksen määräykset.

2 §

Esiopetuksen tulee kuusivuotiaiden päiväkotipalveluita täydentäen edistää oppivelvollisuusikää nuoremmille lapsille tarkoitettujen kasvatus- ja opetuspalvelujen tasavertaista jakamista kunnassa.

Esiopetukseen osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista.

3 §

Esiopetuksen tavoitteena on peruskoulun kasvatus- ja opetustoiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja parantaa oppilaiden oppimisedellytyksiä.

Opetussuunnitelmaan ei kuulu eri oppiaineiden tuntijakoa.

4 §

Koulun ylläpitäjän on haettava lupaa esiopetuksen järjestämiseen opetusministeriöltä. Lupa voidaan myöntää enintään viideksi lukuvuodeksi kerrallaan.

5 §

Esiopetus järjestetään yhdessä peruskoulun alimpien vuosiluokkien oppilaiden kanssa (yhdysluokassa). Mikäli peruskoulun ala-asteen koulupiirissä on esiopetukseen osallistuvia oppilaita vähintään 7, esiopetus voidaan järjestää erillisessä esiluokassa.

6 §

Esiopetukseen osallistuville oppilaille annetaan opetusta ja oppilaan ohjausta yhdysluokassa 12-21 oppituntia viikossa ja erillisessä esiluokassa 19-21 oppituntia viikossa.

Yhdysluokassa esiopetukseen osallistuvilla oppilailla on enintään 190 koulun työpäivää lukuvuodessa.

7 §

Esiopetuksen järjestämiseen kuuluvia tehtäviä saadaan lukea opettajan opetus- ja työvelvollisuuteen sen mukaan kuin siitä opetusministeriön päätöksellä määrätään tai erikseen sovitaan.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991 ja sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 1991 lukien.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1991

Opetusministeri
Ole Norrback

Opetusneuvos
Jouko Könnölä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.