571/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista ja maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista ja maksuista 6 päivänä marraskuuta 1987 annetun asetuksen (829/87) 1§, 2§:n 1 momentti ja 4§, sellaisina kuin niistä ovat 1§ ja 2§:n 1 momentti 23 päivänä maaliskuuta 1990 annetussa asetuksessa (297/90), näin kuuluviksi:

1 §

Aluksenmittauksesta vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaan annetun asetuksen (522/82) mukaisesta aluksenmittauksesta suoritetaan aluksenmittaajalle peruspalkkiona 520 markkaa ja sen lisäksi 1 markka 53 penniä kerrottuna aluksen bruttovetoisuutta osoittavalla luvulla. Palkkio on kuitenkin enintään 7 845 markkaa.

2 §

Aluksenmittauksesta annetun asetuksen (306/55) mukaisesta aluksenmittauksesta suoritetaan aluksenmittaajalle palkkiota seuraavasti:

1) mittauksesta 1 säännön mukaan, kun mitattava on:

a) konealus: peruspalkkiona 520 markkaa ja sen lisäksi 1 markka 53 penniä kerrottuna aluksen bruttovetoisuutta osoittavalla luvulla, kuitenkin enintään 7 845 markkaa; milloin mittauksen yhteydessä aluksen vetoisuus määritellään myös jättämällä vetoisuuteen lukematta tietyt välikansitilat, suoritetaan tämän pienemmän vetoisuuden määrittämisestä lisäksi yksi kolmannes edellä mainituista palkkiosta; ja

b) muu kuin konealus: a kohdassa mainittu palkkio yhdellä kolmanneksella vähennettynä, kuitenkin vähintään 520 markkaa;

2) mittauksesta II säännön mukaan sekä osittaisesta uudelleen mittauksesta aluksessa tapahtuneen rakenteellisen muutoksen takia: puolet 1 kohdassa mainitusta palkkiosta, kuitenkin vähintään 520 markkaa;

3) osittaisesta uudelleen mittauksesta ulkomaalaisen aluksen vetoisuustodistusta varten: kolmannes 1 kohdassa mainitusta palkkiosta, kuitenkin vähintään 520 markkaa.


4 §

Mittakirjasta sekä sellaisesta maasta kotoisin olevan aluksen vetoisuustodistuksesta, jonka kanssa Suomi ei ole tehnyt sopimusta mittakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta, suoritetaan valtiolle maksua 21 penniä kerrottuna aluksen bruttovetoisuutta osoittavalla luvulla. Maksu on kuitenkin vähintään 53 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.