561/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun ennakkoperintäasetuksen (904/78) 36 a§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa asetuksessa (592/82), ja

lisätään asetukseen uusi 36 b§ seuraavasti:

36 a §

Saadakseen sellaisessa kansainvälisessä sopimuksessa, jonka tarkoituksena on välttää veron ennakon periminen useammassa kuin yhdessä valtiossa, edellytetyn todistuksen ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa työnantajan on ilmoitettava lääninverovirastolle työntekijän nimi, henkilötunnus, työskentelyajat toisessa sopimusvaltiossa sekä muut tarvittavat tiedot.


36 b §

Työnantaja, joka ennakkoperintälain 30§:n nojalla jättää ennakonpidätyksen toimittamatta palkasta, on velvollinen tekemään siitä ilmoituksen lääninverovirastolle, jos työskentelyvaltio on Islanti, Norja, Ruotsi tai Tanska, johon luetaan myös Färsaaret ja Grönlanti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä verohallituksen vahvistamalla lomakkeella sille lääninverovirastolle, jonka virka-alueella työnantajan kotikunta on. Ilmoituksesta on käytävä ilmi

1) työnantajan nimi, osoite ja henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus Suomessa sekä, mikäli mahdollista, osoite ja vastaava tunnus työntekovaltiossa,

2) työntekovaltiossa olevan toimeksiantajan nimi ja osoite,

3) työntekijän nimi, osoite ja henkilötunnus Suomessa sekä, mikäli mahdollista, osoite ja vastaava tunnus työntekovaltiossa,

4) työntekijän työskentelyaika työntekovaltiossa kalenterivuosittain eriteltynä sekä

5) työnantajan allekirjoitus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.