550/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus eräistä metsäverotuksessa käytettävistä määritelmistä

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 11§:n 6 momentin, 14 a§:n 4 momentin ja 15 b§:n 4 momentin nojalla,

sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (718/90):

Suurimmalla kestävällä hakkuumahdollisuudella tarkoitetaan sitä suurinta puumäärää, joka kunnassa tai kuntaryhmässä voidaan hakata keskimäärin vuodessa 10 vuoden aikana metsätaloudessa yleisesti käytettävien metsänhoito-ohjeiden mukaan ja alentamatta kasvavan puuston määrää laskentajakson kuluessa enemmän kuin 5 prosentilla.

2 §

Maatilatalouden tuloverolain 14 a§:ssä tarkoitetussa vakiintuneessa taimikossa on kasvupaikalle sopivien puulajien kehityskelpoisia taimia alueelle säännöllisesti jakaantuneena seuraavat vähimmäismäärät:


                  Pääpuulaji 
Alue                Mänty  Kuusi  Muu
                  kpl/hehtaari puulaji 
Enontekiön, 
Inarin ja Utsjoen kunnissa     1 000    1 000  1 000
Kittilän, Kolarin, Kuusamon,
Muonion, Pelkosenniemen, Posion,
Sallan, Savukosken ja 
Sodankylän kunnissa        1 200    1 000  1 000
Kemijärven, Pellon,
Rovaniemen, Rovaniemen mlk:n,
Suomussalmen, Taivalkosken ja
Ylitornion kunnissa        1 400    1 200  1 200
Muissa kunnissa          1 600    1 400  1 200 

Edellä 1 momentissa mainittu taimien vähimmäismäärä voidaan alittaa poikkeuksellisissa kasvupaikkaolosuhteissa enintään 200 kappaleella hehtaarilla.

Vakiintuneessa taimikossa on tehty taimien kehityksen turvaamiseksi tarpeelliset vesakon ja heinän torjuntatoimenpiteet, joiden seurauksena taimikossa ei ole 1 momentissa tarkoitettujen taimien kehitystä vaarantavaa muuta puustoa tai pintakasvillisuutta.

3 §

Ensiharvennusvähennyksen edellytyksenä olevalla puuston keskiläpimitalla tarkoitetaan metsikön vallitsevan jakson elävien puiden pohjapinta-alan jakauman mediaanipuun läpimittaa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.