534/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista 10 päivänä maaliskuuta 1972 annetun asetuksen (206/72) 4§:n 1-3 momentti, 4 a§:n 1 momentti sekä 5§:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 15 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1130/89), näin kuuluviksi:

4 §

Terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavalta potilaalta peritään korvausta ylläpidosta 87 markkaa vuorokaudelta.

Jos sairaanhoidolliselta kannalta on tarkoituksenmukaista, että terveyskeskuksen vuodeosaston kirjoihin otettu potilas on vain joko päivällä (päiväsairaanhoito) tai yöllä (yösairaanhoito) hoidettavana terveyskeskuksen sairaansijalla, peritään häneltä korvausta ylläpidosta 44 markkaa vuorokaudelta.

Jos sairaanhoidolliselta kannalta on tarkoituksenmukaista, että terveyskeskuksen valvotun kotisairaanhoidon kirjoihin otettu potilas on päivällä hoidettavana terveyskeskuksessa, peritään häneltä korvausta ylläpidosta 44 markkaa vuorokaudelta.


4 a §

Terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavalta, pysyvästi laitoshoidossa olevalta potilaalta peritään 4§:n 1 momentissa säädetyn maksun sijasta kansanterveyslain 21 a§:n 1 momentissa tarkoitettuna maksuna potilaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka on hänen kuukautta kohti laskettujen tulojensa määrä, kuitenkin enintään 5 400 markkaa kalenterikuukaudelta. Maksua määrättäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (887/83) on säädetty laitoshuollon maksuista. Vaatimus terveyslautakunnan alaisen viranhaltijan maksua koskevan päätöksen saattamisesta terveyslautakunnan käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti terveyslautakunnalle.


5 §

Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden hoidosta peritään potilaalta perusmaksuna 17 markkaa käynniltä.

Edellä 1 momentissa säädetyn perusmaksun lisäksi peritään tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä seuraavat maksut:

1) Tutkimukset, ehkäisevä hoito ja kiinnityskudosten perushoito
Suun ja hampaiden tutkimus, määräaikais- ja jälkitarkastus tai ensiapua tarvitsevan potilaan tutkimus 17,-
Bakteeri-, sylki- ja verinäytteen sekä koepalan otto 17,-
Röntgentutkimus kuvalta 11,-
Leukojen ja koko hampaiston röntgenkuvaus 33,-
Hampaiden ja niiden kiinnityskudosten perushoito käyntikerralta
rajoitettu hoito 22,-
laaja hoito 44,-
2) Paikkaus ja juurenhoito
Yhdelle tai kahdelle hammaspinnalle ulottuva paikka 50,-
Kolmelle hammaspinnalle ulottuva paikka 66,-
Edellisiä laajempi paikkaustyö hampaalta 83,-
Juurenhoito hampaalta 88,-
3) Muu sairauksien hoito
Hampaiden poisto puudutuksella
yhden hampaan poisto 44,-
toisen ja kunkin seuraavan hampaan poisto samalla käyntikerralla 22,-
Kulloinkin voimassa olevan sairausvakuutuskorvaustaksan liite E:n K- ja I-ryhmän toimenpiteet käyntikerralta 17,-
Kulloinkin voimassa olevan sairausvakuutuskorvaustaksan liite E:n II-IV ryhmän kirurgiseen ja oikomishoitoon liittyvät toimenpiteet käyntikerralta 33,-
Kulloinkin voimassa olevan sairausvakuutuskorvaustaksan liite E:n V-XII ryhmän toimenpiteet käyntikerralta 66,-
4)Proteettiset toimenpiteet
Kruunut ja sillat hampaalta 350,-
Levyproteesit
levyn perushinta 132,-
lisäys hampaalta ja pinteeltä 17,-
lisäys metallirungosta 99,-
Proteesin korjaukset
proteesin korjaus, joka edellyttää jäljennöksen ottoa 71,-
muu proteesin korjaus 44,-


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.