489/1991

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 1991

Valtioneuvoston päätös ohjusteknologian valvontajärjestelyn piiriin kuuluvien tarvikkeiden rinnastamisesta puolustustarvikkeisiin

Valtioneuvosto on puolustusministeriön esittelystä puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta 16 päivänä maaliskuuta 1990 annetun asetuksen (267/90) 1§:n 9 kohdan nojalla päättänyt:

1 §

Ohjusteknologian valvontajärjestelyn piiriin kuuluvat tarvikkeet, välineet, niiden osat ja niihin liittyvä teknologia sekä raaka-aineet rinnastetaan maastaviennin ja kauttakuljetuksen osalta puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun asetuksen (267/90) 1§:n 1-8 kohdassa tarkoitettuihin puolustustarvikkeisiin seuraavasti:

1) ohjus- ja rakettijärjestelmien sekä miehittämättömien ilma-alusten, joiden hyötykuorma on yli 500 kilogrammaa ja kantama yli 300 kilometriä, seuraavat täydelliset osajärjestelmät ja erityisesti niiden valmistamiseen suunnitellut tuotantovälineet:

a) rakettien yksittäiset vaiheet;

b) ohjusten kärkikappaleet, jotka on suunniteltu palaamaan suurella nopeudella ilmakehään, ja niiden lämpösuojukset ja muut erityisosat;

c) kiinteää tai nestemäistä polttoainetta käyttävät rakettimoottorit;

d) ohjaus- ja suunnistusjärjestelmät;

e) rakettimoottorin suihkun suuntausjärjestelmät; sekä

f) taistelukärjen varmistus-, viritys-, sytytin- ja laukaisumekanismit;

2) työntövoimalaitteet, joita voidaan käyttää edellä mainituissa laitteissa, niiden osat ja erityisesti niitä varten suunnitellut tuotantolaitteistot;

3) erityisesti ohjuksia ja raketteja varten kehitetyt ajoaineet ja niiden erityisraaka-aineet sekä niiden tuotantoon tarvittava valmistusteknologia ja tuotantovälineet;

4) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden erityiset rakennemateriaalit ja niiden tuotantovälineet ja -menetelmät, kuten:

a) komposiittimateriaalit ja laminaatit, jotka ovat erityisen lujia ja samalla keveitä;

b) uudelleen kyllästetyt, pyrolysoidut hiili- ja hiilikuitumateriaalit (carbon/carbon);

c) hienojakoinen keinotekoinen grafiitti erityisesti raketinsuuttimia ja ohjusten ja rakettien kärkikartioita varten; sekä

d) tutkien suojakupuihin erityisesti suunnitellut keraamikomposiitit;

5) edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin laitteisiin erityisesti suunnitellut kompassit, gyroskoopit, kiihtyvyysanturit ja inertiaalipaikannuslaitteet ja niiden erityiset komponentit ja tietokoneohjelmistot;

6) edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin laitteisiin erityisesti suunnitellut lennonhallintajärjestelmät ja niiden testi-, kalibrointi- ja suuntausvälineet;

7) edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin laitteisiin erityisesti suunnitellut lento- ja ohjuselektroniikkavarusteet ja niiden erityisesti suunnitellut osat ja tietokoneohjelmistot, kuten tutkat, lasertutkat, radiosuuntimot, maastoa kuvaavat ja maastonpiirteitä hyväksi käyttävät suunnistusjärjestelmät ja ulkoisiin aktiivisiin lähteisiin perustuvat suunnistusjärjestelmät;

8) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden laukaisu- ja maatukilaitteistot ja -järjestelmät;

9) edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin laitteisiin erityisesti suunnitellut analogiset ja digitaaliset tietokoneet, digitaaliset differentiaalianalysaattorit ja analogi-digitaalimuuntimet, jotka on suunniteltu toimimaan jatkuvassa käytössä lämpötiloissa alle -45°C - yli +55°C, kestävät radioaktiivista säteilyä ja rajua käsittelyä tai ovat muutoin muunnettuja sotilaskäyttöön;

10) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden testaamiseen käytettävät seuraavat laitteistot:

a) värähtelytestilaitteet, jotka ovat digitaalisesti ohjattuja ja joiden kohdistama rasitusvoima ylittää 100 kN;

b) tuulitunnelit, joiden virtausnopeus ylittää 1,4 Machia, paitsi sellaiset erityisesti koulutustarkoituksiin suunnitellut tunnelit, joiden koealueen suurin poikittainen sisämitta on korkeintaan 25 cm; sekä

c) koepenkit, joilla voidaan testata työntövoimaltaan yli 90 kN olevia rakettimoottoreita, ja jotka kykenevät mittaamaan työntövoiman kolme komponenttia;

11) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden mallintamiseen, simulointiin tai systeemisuunnitteluun erityisesti valmistetut tietokoneohjelmistot sekä tätä tarkoitusta varten erikseen suunnitellut analogia- tai hybriditietokoneet ohjelmistoineen;

12) teknologia (erityinen kehitys-, valmistus- ja käyttöinformaatio), materiaalit ja laitteet, joita voidaan käyttää 1 kohdassa mainittujen välineiden havaittavuuden alentamiseen tutkatekniikalla, tai jotka on erityisesti suunniteltu kohdassa 1 mainittujen välineiden havaittavuuden alentamiseen optisesti, infrapunatekniikalla tai akustisesti; sekä

13) erityinen kehitys-, valmistus- ja käyttöinformaatioteknologia ja laitteet, joita voidaan käyttää suojaamaan 1 kohdassa mainittuja laitteita ydinaseiden vaikutuksilta, kuten sähkömagneettiselta pulssilta (EMP), yhtäaikaiselta paineiskulta ja lämpöshokilta, sekä erityisesti suuria radioaktiivisia annoksia kestämään suunnitellut mikropiirit ja ilmaisimet.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan päivänä 1 huhtikuuta 1991.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 1991

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Hallitusneuvos, toimistopäällikkö
Pekka Pitkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.