488/1991

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1927 hyväksytyn eduskunnan työjärjestyksen 8§, 59§:n suomenkielinen sanamuoto ja 60§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 8§ eduskunnan 13 päivänä helmikuuta 1987 tekemässä päätöksessä (318/87), 59§ eduskunnan 18 päivänä helmikuuta 1983 tekemässä päätöksessä (377/83) sekä 60§:n 1 momentti eduskunnan 10 päivänä marraskuuta 1987 tekemässä päätöksessä (1078/87), seuraavasti:

8 §

Eduskunnan kansliassa on seuraavat virat:

eduskunnan pääsihteeri, eduskunnan apulaispääsihteeri, hallintojohtaja, vanhempi eduskuntasihteeri, eduskuntasihteeri, toimistopäälliköitä ja valiokuntasihteereitä sekä muita vakinaisia virkoja.

Eduskunnan kansliaan voidaan ottaa myös tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

59 §

Suomenkielinen teksti on eduskunnan käsittelyn pohjana. Ruotsin kielen toimisto laatii ruotsinkielisen tekstin, jonka lopullisesta sanamuodosta päättävät eduskunnan vallalla valtiopäiväjärjestyksen 42 a§:ssä mainitut tarkistajat.

60 §

Eduskunnan täysistunnon pöytäkirjojen lisäksi julkaistaan painettuina pöytäkirjojen ruotsinkielinen supistelma sekä valtiopäiväasiakirjoissa hallituksen esitykset ja niiden peruuttamista koskevat kirjelmät, 53 ja 53 a§:ssä tarkoitettu puhemiesneuvoston laatima luettelo, 53 b§:ssä tarkoitetut tasavallan presidentin ilmoitus ja puhemiesneuvoston ehdotus, 53 c§:ssä tarkoitettu tasavallan presidentin ilmoitus, eduskunnan tarkastettaviksi saatetut asetukset ja valtioneuvoston ja ministeriön päätökset, kertomukset, valtioneuvoston tiedonannot ja selonteot, milloin niitä ei julkaista eduskunnan pöytäkirjoissa, valiokuntien mietinnöt ja lausunnot, eduskunnan vastaukset ja kirjelmät, eduskunta-aloitteet, kysymykset valtioneuvostolle, kirjalliset kysymykset ja valtiopäiväpäätös.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Eduskunnan puolesta:


Kalevi Sorsa puhemies


Erkki Ketola pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.