485/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

lisätään sosiaalipalveluista perittävistä maksuista 2 päivänä joulukuuta 1983 annettuun asetukseen (887/83) uusi 3 b § seuraavasti:

3 b §

Vapaakuntakokeilusta annetun lain (718/88) 10 §:n mukaisesti valituista vapaakunnista Helsinki, Hollola, Imatra, Kerava, Kiihtelysvaara, Kokkola, Lahti, Mikkeli, Raisio, Riihimäki, Turku ja Vaasa voivat vapaakuntakokeiluaikana periä lasten päivähoidosta muulta kuin jäljempänä 14 §:ssä tarkoitetulta vähävaraiselta lapsen vanhemmalta tai muulta huoltajalta maksukyvyn mukaan määräytyvää maksua, poiketen siitä mitä 3 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään maksun määräytymisestä korvausluokkien mukaan. Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana.

Maksu voi olla määrältään enintään 3 §:n 1 momentissa lapsen iän mukaan osa- tai kokopäivähoidosta säädetyn enimmäismaksun suuruinen.

Milloin samasta perheestä on kunnan järjestämässä päivähoidossa useampi kuin yksi lapsi, peritään näistä nuorimman lapsen hoidosta 1 ja 2 momentin mukaisesti määräytyvä maksu. Ikäjärjestyksessä kunkin seuraavan lapsen päivähoidosta peritään edellistä lasta muutoin iän ja hoitoajan mukaan määräytyvää maksua alhaisempi maksu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991 ja se on voimassa vapaakuntakokeilun ajan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.