484/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä lisätään kauppa- ja teollisuusministeriöstä 25 päivänä toukokuuta 1990 annetun asetuksen (474/90) 29§:n 1 momenttiin uusi 12 a kohta ja muutetaan 36§ seuraavasti:

29 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


12 a) energiaosaston neuvottelevalla virkamiehellä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys energiapoliittisiin ja taloudellisiin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito.


36 §

Teollisuusosaston neuvottelevista virkamiehistä yksi toimii osastopäällikön apuna teollisuuspolitiikan alaan liittyvissä tehtävissä, toinen yritystalouden alaan liittyvissä tehtävissä, kolmas teknologiapolitiikkaan ja koulutukseen liittyvissä tehtävissä sekä neljäs kansainvälisiin asioihin liittyvissä tehtävissä. Lisäksi neuvottelevat virkamiehet suorittavat tarvittaessa ministerin, kansliapäällikön tai osastopäällikön erikseen määräämät tehtäväalueeseensa liittyvät tehtävät sekä avustavat tarpeen mukaan ministeriön muita osastoja tehtäväalueeseensa kuuluvien asioiden valmistelussa.

Teollisuusosaston apulaisosastopäälliköistä yksi toimii osastopäällikön apuna teollisoikeudellisiin kysymyksiin ja teollisuuden erityisrahoitukseen liittyvissä tehtävissä, toinen innovaatiopolitiikkaan liittyvissä tehtävissä ja kolmas valtionyhtiöihin liittyvissä tehtävissä.

Energiaosaston neuvotteleva virkamies toimii osastopäällikön apuna energiapolitiikan alaan liittyvissä tehtävissä.

Neuvottelevien virkamiesten ja apulaisosastopäälliköiden tehtävistä määrätään tarkemmin osaston työnjaossa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.