482/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus yhteistoimintasopimuksia tekevistä valtion virastoista ja laitoksista annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan yhteistoimintasopimuksia tekevistä valtion virastoista ja laitoksista 28 päivänä lokakuuta 1988 annetun asetuksen (890/88) 1§:n 4-10 kohta sekä

lisätään 1§:ään uusi 11 kohta, jolloin nykyinen 11 kohta siirtyy 12 kohdaksi seuraavasti:

1 §

Valtion virastoja ja laitoksia, jotka voivat tehdä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/88) 15§:n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen, ovat kaikki ministeriöt, mukaan lukien valtioneuvoston kanslia, sekä seuraavat virastot ja laitokset:


4) pääesikunta ja Valtion pukutehdas;

5) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, Suomen rahapaja, tilastokeskus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, Valtionhallinnon kehittämiskeskus, Valtion painatuskeskus, Valtion tietokonekeskus ja Valtion ravitsemiskeskus;

6) valtion audiovisuaalinen keskus, yliopistot ja muut korkeakoulut, kuvataideakatemia, valtion opintotukikeskus, opetushallitus, näkövammaisten kirjasto, Varastokirjasto, rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, Suomen Akatemia, kotimaisten kielten tutkimuskeskus, taiteen keskustoimikunta, Suomenlinnan hoitokunta, valtionarkisto, museovirasto, valtion taidemuseo, Suomen elokuva-arkisto, valtion elokuvatarkastamo ja Neuvostoliittoinstituutti;

7) maatilahallitus, valtion maatalousteknologian tutkimuslaitos, valtion viljavarasto, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, metsähallitus, maanmittaushallitus, Karttakeskus, geodeettinen laitos, maatalouden tutkimuskeskus, maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, metsäntutkimuslaitos, valtion eläinlääketieteellinen laitos ja Valtion margariinitehdas;

8) tiehallitus, merenkulkuhallitus, merentutkimuslaitos, autorekisterikeskus, ilmatieteen laitos, Telehallintokeskus, Valtionrautatiet, Ilmailulaitos ja Posti- ja telelaitos;

9) kuluttajavirasto, kilpailuvirasto, elintarvikevirasto, kuluttaja-asiamiehen toimisto, patentti- ja rekisterihallitus, kuluttajatutkimuskeskus, teknillinen tarkastuskeskus, geologian tutkimuskeskus, valtion teknillinen tutkimuskeskus, teknologian kehittämiskeskus, matkailun edistämiskeskus, Valtiontakuukeskus ja valtion hankintakeskus;

10) sosiaali- ja terveyshallitus, työttömyysturvalautakunta, tarkastuslautakunta, tapaturmavirasto, Niuvanniemen sairaala, Vanhan Vaasan sairaala, kansanterveyslaitos, lääkelaboratorio ja säteilyturvakeskus;

11) työsuojeluhallitus;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.