480/1991

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 1991

Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1989 maksuunpano- ja oikaisutilityksestä sekä verotuskustannusten perimisestä vuonna 1991

Valtiovarainministeriö on 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 16§:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 4 päivänä heinäkuuta 1980 annetussa laissa (526/80) ja vuodelta 1989 toimitettavan verotuksen viivästymisestä johtuvista poikkeusjärjestelyistä 9 päivänä marraskuuta 1990 annetun lain (956/90) 6§:n nojalla päättänyt:

1 §

Verovuoden 1989 maksuunpanotilityksen mukaisten osuuksien perusteella veronsaajille lisää suoritettavat määrät ja näiltä takaisin perittävät liikaa tilitetyt määrät suoritetaan tai vähennetään huhtikuussa 1991 tehtävän tilityksen yhteydessä.

2 §

Poiketen siitä, mitä veronkantolain 16§:n 3 momentissa on säädetty, verovuoden 1989 maksuunpanotilityksessä suoritettavalle tai perittävälle määrälle laskettava korotus maksetaan veronsaajille tai peritään niiltä toukokuussa 1991.

3 §

Poiketen siitä, mitä veronkantolain 18§:n 1 momentissa on säädetty, toimitetaan verovuoden 1989 ensimmäinen oikaisutilitys heinäkuussa 1991.

4 §

Poiketen siitä, mitä verotusasetuksen 51§:n 1 momentissa (440/79) on säädetty, perii Uudenmaan lääninverovirasto kunnilta, evankelisluterilaisen kirkon seurakunnilta ja kansaneläkelaitokselta näiden osuudet verotuslain 136§:ssä tarkoitetuista verohallituksen vahvistamista verotuskustannuksista vuonna 1991 touko-, kesä-, syys- ja joulukuussa suoritettavan verotulojen tilittämisen yhteydessä.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 14 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 1991

Ministeri
Ulla Puolanne

Vs. hallitusneuvos
Kirsi Seppälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.