477/1991

Annettu Helsingissa 8 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus Valtion viljavarastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan Valtion viljavarastosta 22 päivänä joulukuuta 1989 annetun asetuksen (1271/89) 5§:n 5 kohta ja 6§:n 6 kohta sekä

lisätään 1§:ään uusi 4 a kohta seuraavasti:

1 §

Valtion viljavaraston tehtävänä on sen mukaan kuin Valtion viljavarastosta annetun lain 2§:ssä on säädetty:


4 a) ostaa ja myydä sekä viedä maasta elintarvikkeita ja maataloustuotteita, milloin se erityisistä syistä yksittäistapauksissa on tarpeen, siten kuin maa- ja metsätalousministeriö erikseen määrää;


5 §

Valtion viljavaraston hallintoneuvoston tehtävänä on:


5)hyväksyä Valtion viljavaraston seuraavaa tilikautta koskeva tuloslaskelmaennuste;


6 §

Valtion viljavaraston johtokunnan tehtävänä on johtaa ja valvoa Valtion viljavaraston toimintaa ja siinä tarkoituksessa:


6) vahvistaa työjärjestys ja nimittää välittömästi toimitusjohtajan alaisuudessa toimivat yksiköiden johtajat; sekäTämä asetus tulee voimaan 13 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.