461/1991

Annettu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1991

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työterveyshuoltolain 10§:n 3 momentissa tarkoitetusta asiantuntijalaitoksesta ja viranomaisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 2 ja 4§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on

muuttanut työterveyshuoltolain 10§:n 3 momentissa tarkoitetusta asiantuntijalaitoksesta ja viranomaisesta 20 päivänä toukokuuta 1980 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (376/80) 2 ja 4§:n seuraavasti:

2 §

Ennen kuin työsuojeluhallitus ratkaisee työsuojelun valvonnasta annetun lain 18§:ssä tarkoitetun työterveyshuoltolain noudattamista koskevan asian, sen tulee pyytää lausunto sosiaali- ja terveyshallitukselta. Sosiaali- ja terveyshallituksen tulee tarvittaessa lausuntoaan varten hankkia työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 2§:ssä tarkoitetulta työterveyslaitoksen keskuslaitokselta asiantuntijalausunto.

4 §

Sosiaali- ja terveyshallituksen ja lääninhallituksen tulee antaa lausuntonsa viivytyksettä ja viimeistään kuukauden kuluessa lausuntopyynnön saapumisesta, jollei lausunnon antamiseksi tarvittavan lisäselvityksen hankkimisesta tai muusta erityisestä syystä muuta johdu.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1991

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Jaana Koski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.