460/1991

Annettu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1991

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös isyyslaissa (700/75) sekä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetussa laissa (702/75) tarkoitettujen oikeuslääketieteellisten tutkimusten korvausperusteista annetun >sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 4 ja 8§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on

muuttanut isyyslaissa (700/75) sekä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetussa laissa (702/75) tarkoitettujen oikeuslääketieteellisten tutkimusten korvausperusteista 29 syyskuuta 1976 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (842/76) 4 ja 8§:n seuraavasti:

4 §

Mikäli veritutkimus on tehty tai verinäyte on otettu kansanterveyslaitoksessa tai sosiaali- ja terveyshallituksen hyväksymässä korkeakoulun laitoksessa, suoritetaan tämän päätöksen mukainen korvaus tutkimuksesta, lausunnosta ja suoritetusta toimenpiteestä kansanterveyslaitokselle tai korkeakoululle. Mikäli muu periytyviä ominaisuuksia koskeva tutkimus on tehty sosiaali- ja terveyshallituksen hyväksymässä korkeakoulun laitoksessa, suoritetaan korvaus tutkimuksesta ja lausunnosta asianomaiselle korkeakoululle.

8 §

Tarkemmat ohjeet tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveyshallitus.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1991

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Jaana Koski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.