456/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista 13 päivänä elokuuta 1976 annetun asetuksen (674/76) 2§, 3§:n 1 momentti, 4§, 7§:n 2 momentti, 11§:n 3 momentti ja 12§:n 3 momentti sekä 13§,

sellaisina kuin niistä ovat 11§:n 3 momentti 16 päivänä toukokuuta 1985 annetussa asetuksessa (396/85) ja 12§:n 3 momentti 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa asetuksessa (1240/90), seuraavasti:

2 §

Veritutkimus tehdään kansanterveyslaitoksessa tai sosiaali- ja terveyshallituksen hyväksymässä korkeakoulun laitoksessa >taikka muussa laitoksessa, jonka sosiaali- ja terveyshallitus erityisestä syystä on tähän tehtävään hyväksynyt.

Muu periytyviä ominaisuuksia koskeva tutkimus tehdään sosiaali- ja terveyshallituksen hyväksymässä korkeakoulun laitoksessa tai sen tekee sosiaali- ja terveyshallituksen erikseen tähän tehtävään hyväksymä asiantuntija.

3 §

Veritutkimusta varten tarpeelliset verinäytteet ottaa valtion tai kunnan taikka tässä asetuksessa tarkoitettuja tutkimuksia tekevän laitoksen palveluksessa oleva lääkäri. Verinäytteen voi ottaa myös muu, laillistettu lääkäri.


4 §

Kun tuomioistuin on määrännyt tehtäväksi muun periytyviä ominaisuuksia koskevan tutkimuksen kuin veritutkimuksen, tuomioistuimesta on lähetettävä ilmoitus tästä määräyksestä sosiaali- ja terveyshallitukselle. Määräykseen on liitettävä jäljennös veritutkimuksen perusteella annetusta lausunnosta. Sosiaali- ja terveyshallitus huolehtii tutkimuksen järjestämisestä.

7 §

Muun periytyviä ominaisuuksia koskevan tutkimuksen suorittajan on lähetettävä tutkimuksesta annettu lausunto sosiaali- ja terveyshallitukselle. Sosiaali- ja terveyshallitus toimittaa lausunnon sekä jäljennöksen 11§:n 3 momentissa tarkoitetusta laskusta edelleen tutkimuksen määränneelle tuomioistuimelle.

11 §

Muun periytyviä ominaisuuksia koskevan tutkimuksen toimittaja lähettää suorittamastaan tutkimuksesta laskun 7§:n 2 momentissa mainitun lausunnon ohella sosiaali- ja terveyshallitukselle, joka toimittaa sen edelleen oikeusministeriölle.


12 §

Oikeusministeriö vahvistaa 1 momentissa tarkoitettujen lomakkeiden kaavat saatuaan sosiaali- ja terveyshallituksen lausunnon. Lomakkeita voi tilata Valtion painatuskeskuksesta.

13 §

Sosiaali- ja terveyshallitus antaa tarkemmat määräykset veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevissa tutkimuksissa käytettävistä menetelmistä, tutkimusten tekemisestä ja niiden perusteella annettavista lausunnoista.

Sosiaali- ja terveyshallitus vahvistaa myös tutkimuksia varten tarvittavat muut ohjeet.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.