454/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus työterveyshuollon neuvottelukunnasta annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan työterveyshuollon neuvottelukunnasta 20 päivänä lokakuuta 1978 annetun asetuksen (784/78) 2§ seuraavasti:

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata työterveyshuollon yleistä kehitystä sekä edistää ja kehittää työterveyshuollon toteuttamiseksi tarpeellista yhteistyötä:

2) tehdä tarvittaessa ehdotuksia työterveyshuoltoa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi sekä antaa sosiaali- ja terveysministeriölle, kansaneläkelaitokselle, työsuojeluhallitukselle sekä sosiaali- ja terveyshallitukselle lausuntoja työterveyshuoltoa koskevan lainsäädännön kehittämisestä;

3) antaa lausunto sairausvakuutuslain (364/63) 29 a§:n 1 momentissa tarkoitetuista työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kustannusten korvausperusteista ennen asian alistamista valtioneuvoston vahvistettavaksi;

4) käsitellä ja tehdä käytettävissä olevien taloudellisten ja henkilöstövoimavarojen puitteissa ehdotuksensa työterveyshuoltolain 2§:ssä tarkoitetuiksi valtioneuvoston päätöksiksi työterveyshuollon järjestämisestä ja toimeenpanosta; sekä

5) suorittaa muut sosiaali- ja terveysministeriön määräämät työterveyshuollon toimeenpanoa ja kehittämistä koskevat tehtävät.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.