439/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta 8 päivänä helmikuuta 1983 annetun liikenneministeriön päätöksen (150/83) 14 §:n 4 momentin, 25§:n 1 momentin, 48§:n 1 momentin, 59§:n otsikon sekä 1 ja 4 momentin, 61§:n 2 momentin, 62§:n 2 ja 4 momentin sekä 180 a§:n,

sellaisina kuin niistä ovat 14§:n 4 momentti 24 päivänä tammikuuta 1991 annetussa päätöksessä (185/91), 25§:n 1 momentti 17 päivänä elokuuta 1990 annetussa päätöksessä (707/90), 48§:n 1 momentti 22 päivänä joulukuuta 1988 annetussa päätöksessä (1142/88), 59§:n 4 momentti 29 päivänä syyskuuta 1989 annetussa päätöksessä (875/89) sekä 62§:n 4 momentti ja 180 a§ 12 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa päätöksessä (548/87), seuraavasti:

3 luku

Auto

14 §
Pakoputkisto ja äänenvaimennin

4. Polttomoottorilla varustetussa autossa on oltava sellaiset äänenvaimentimet, ettei imu- tai pakoääni häiritsevästi ylitä muuta auton tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaa ääntä. Auton äänen voimakkuus ei saa ylittää seuraavia arvoja:

a)henkilöauto 77 dB(A)
b) paketti-, erikois- tai linja-auto, jonka suurin sallittu kokonaispaino on
-enintään 2 000 kg 78 dB(A)
- suurempi kuin 2 000 kg mutta enintään 3 500 kg 79 dB(A)
c) linja-auto, jonka suurin sallittu kokonaispaino ylittää 3 500 kg ja jonka moottorin teho on
-alle 150 kW 80 dB(A)
- 150 kW tai suurempi 83 dB(A)
d) kuorma- tai erikoisauto, jonka suurin sallittu kokonaispaino ylittää 3 500 kg ja jonka moottorin teho on
- enintään 75 kW 81 dB(A)
- suurempi kuin 75 kW mutta pienempi kuin 150 kW 83 dB(A)
- 150 kW tai suurempi 84 dB(A)

Suoraruiskutteisella dieselmoottorilla varustetun auton moottorin äänen voimakkuus saa ylittää a ja b kohtien arvot 1 dB(A). Maastoauton, jonka kokonaispaino ylittää 2 000 kg, äänen voimakkuus saa ylittää a-d kohtien arvot 1 dB(A), jos moottorin teho on alle 150 kW ja 2 dB(A), jos moottorin teho on 150 kW tai suurempi.


25 §
Tunnusvalot

1. Henkilöautossa, jota saa käyttää luvanvaraiseen henkilötilausliikenteeseen ilman erityisiä, kuljetuksen laatuun kohdistuvia rajoituksia, tulee olla katolle asennettu noin 300 x 115 x 60-80 mm mittainen kaikkiin suuntiin keltaista valoa näyttävä valaisin, johon on eteen tai eteen ja taakse mustin kirjaimin merkitty sana ''TAKSI'' tai ''TAXI''. Valaisimen saa asentaa auton vasemmalle puolelle vähintään 0,15 m etäisyydelle auton sivusta. Valaisimeen saa merkitä mustin merkein auton järjestysnumeron, ryhmänumeroa osoittavan tunnuksen ja asemapaikan. Valaisimeen saa liittää laitteen, jolla valon saa vilkkumaan hätätilanteessa. Tunnusvalaisimen saa koululaiskuljetukseen käytettävässä henkilöautossa varustaa valaisimen päälle asennetulla koulukyytiä osoittavalla kuvulla. Tunnusvalaisimen saa myös kokonaan poistaa käytettäessä autoa tietyn toimeksiantajan ajossa tämän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tällöin on tämä sopimus tai jäljennös siitä pidettävä ajossa mukana. Kun tunnusvalo on taksista poistettuna, ei se saa käyttää linja-autokaistaa muuhun kuin ryhmittymiseen eikä pysäköidä taksiasemalle tai taksiasema-alueelle, ei myöskään pysäyttää taksin pysäyttämispaikalle. Tunnusvalon ollessa poistettuna taksilla ei saa kuljettaa muita kuin toimeksiantajan asiakkaita.


48 §
Taksamittari

1. Luvanvaraiseen tilausliikenteeseen käytettävässä henkilöautossa vaadittavan taksamittarin tulee olla autorekisterikeskuksen hyväksymää mallia ja autorekisterikeskuksen valtuuttaman asennus- ja korjausliikkeen taikka katsastustoimipaikan sinetöimä. Sinetöinnin on oltava sellainen, ettei mittarin osoitusta voida muuttaa sinetöintiä murtamatta.


59 §
Luvanvaraisessa liikenteessä käytettävän auton merkinnät

1. Luvanvaraiseen liikenteeseen käytettävässä kuorma- ja pakettiautossa tulee olla kummallakin sivulla selvästi ja pysyvästi merkittynä auton haltijan nimi ja liikenneluvan mukainen valvontapaikka. Merkinnässä kirjaimien tulee olla korkeudeltaan vähintään 60 mm.


4. Henkilöiden kuljettamiseen luvanvaraisessa tilausliikenteessä käytettävään henkilöautoon ei saa kiinnittää tai ripustaa mainoksia. Auton taka- ja takasivuikkunan alareunaan saa kuitenkin kiinnittää enintään 0,10 m korkean mainoksen, joka ei haittaa näkyvyyttä.

61 §
Korin varustelu

2. Henkilöautossa on oltava kuljettajan istumapaikkaa ja etuistuimella äärimmäisenä oikealla olevaa istumapaikkaa varten istuimen selkänojaan kiinteästi liittyvä tai erillinen, selkänojaan lujasti kiinnitetty pääntuki. Pääntukea ei vaadita luvanvaraiseen tilausliikenteeseen käytettävässä henkilöautossa eikä poliisiautossa. Pääntuen tulee olla riittävästi pehmustettu eikä se saa aiheuttaa takana istuvalle matkustajalle loukkaantumisen vaaraa. Pääntuen ylimmän kohdan korkeuden istuimen pinnasta selkänojan suunnassa, 0,05 m etäisyydellä tästä mitattuna on oltava vähintään 0,70 m. Pääntuen leveyden on oltava vähintään 170 mm mitattuna 65 mm tuen korkeimman kohdan alapuolella. Korkeudeltaan säädettävän pääntuen tyynyosan korkeuden on oltava vähintään 100 mm. Pääntuen katsotaan ilman eri tarkastusta täyttävän nämä vaatimukset, jos se on E-hyväksytty säännön n:o 25 tai e-hyväksytty ohjesäännön n:o 78/932/EEC mukaisesti tahi täyttää standardin FMVSS 202 vaatimukset.


62 §
Henkilökuljetus kuorma- ja pakettiauton tavaratilassa

2. Kuorma-autoa, jossa on 57§:n 2 momentin mukaiset penkit, saa käyttää 1 momentissa tarkoitettuihin kuljetuksiin seuraavin ehdoin:

a) jos autolla harjoitetaan linjaliikennettä, tilapäiskuljetus ei haittaa tätä liikennettä; ja

b) auton kuljettajalla tulee olla vähintään yhden vuoden ajokokemus kuorma-auton kuljettajan luvanvaraisessa liikenteessä tai toisen palveluksessa ja, jos kuljetettavien määrä ylittää kahdeksan, on kuljettajalla oltava D-luokan ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.


4. Kuorma-autoa saa auton kotipaikan poliisin kutakin tilaisuutta varten antamalla luvalla siinä määrätyin ehdoin käyttää tilapäisesti hartaus-, juhla-, esitelmä-, vaali- ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin liittyviin henkilöiden kuljetuksiin edellyttäen, että auton kuljettajalla on C-luokan ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti ja vähintään kahden vuoden ajokokemus kuorma-autolla toisen palveluksessa tai luvanvaraisen liikenteen harjoittajana.


9 luku

Autojen perävaunut

180 a §
Henkilöiden kuljetus

Puoliperävaunua saa perävaunun kotipaikan poliisin kutakin tilaisuutta varten antamalla luvalla siinä määrätyin ehdoin käyttää tilapäisesti hartaus-, juhla-, esitelmä-, vaali- ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin liittyviin henkilöiden kuljetuksiin edellyttäen, että vetoauton kuljettajalla on CE-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen oikeuttava ajokortti ja vähintään kahden vuoden ajokokemus kuorma-autolla toisen palveluksessa tai luvanvaraisen liikenteen harjoittajana.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991. Päätöksen 14§:n 4 momentin muutos tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991 ja koskee voimaantulopäivänä ja sen jälkeen Suomessa ensi kertaa käyttöön otettavaa autoa.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.