431/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan maatalousyrittäjän lomituspalveluista 18 päivänä tammikuuta 1985 annetun asetuksen (46/85) 10§:n 3 momentti sekä

muutetaan 5§:n 2 momentti, 9§, 10§:n 1 momentti sekä 14, 33 ja 35§ seuraavasti:


Neuvottelukunnan puheenjohtajan tulee olla sosiaali- ja terveysministeriöstä. Muiden jäsenten tulee edustaa ainakin valtiovarainministeriötä, maa- ja metsätalousministeriötä, kuntien keskusjärjestöjä ja maataloustuottajien järjestöjä sekä maatalouden neuvontajärjestöjä.


Lomalautakunnan tulee huolehtia loma-, viikkovapaa- ja sijaisaputoimintaa koskevan tarpeellisen tiedotustoiminnan järjestämisestä.

10§

Vuosilomapyyntö on tehtävä lomalautakunnalle maatalousyrityksittäin kirjallisesti kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä, jollei lomalautakunta toisin päätä. Yrittäjällä on kuitenkin oikeus täydentää tai muuttaa pyyntöään määräajan päätyttyäkin. Lomalautakunta voi erityisestä syystä ottaa tutkittavakseen myös määräajan päätyttyä esitetyn pyynnön.


14§

Kunnassa, jossa on vähintään kymmenen päätoimista lomittajaa, voi olla yksi johtava lomittaja. Jos päätoimisten lomittajien määrä kunnassa on vähintään 24, johtavia lomittajia voi olla kaksi sekä sen jälkeen yksi uusi johtava lomittaja kutakin neljäätoista päätoimista lomittajaa kohti.

33§

Kunnan tulee toimittaa lomituspalvelulain 28§:ssä tarkoitettu tilitys lääninhallitukselle vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

35§

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.