428/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus sotilasavustusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 22 päivänä heinäkuuta 1948 annetun sotilasavustusasetuksen (567/48) 1, 2 ja 10§ seuraavasti:

Sosiaalilautakunta voi erityisestä syystä suorittaa sotilasavustuksen siihen oikeutetun henkilön elatusta ja hoitoa varten muulle henkilölle kuin hänelle itselleen.

Sotilasavustuslain 6§:ssä tarkoitettu vähentäminen toimitetaan ensimmäisestä avustuksesta, joka maksetaan sen jälkeen kun sosiaalilautakunta on saanut tiedon vähennysperusteesta.

10§

Tarkemmat ohjeet tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.