423/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/86) 45§:n 1 momentin 14 kohta, sellaisena kuin se on 23 päivänä helmikuuta 1990 annetussa asetuksessa >(197/90), ja

muutetaan 23§:n 7 kohta, 35§:n 1 momentin 4 kohta, 44§:n 3 momentti ja 45§:n 1 momentin 10 ja 35 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 23§:n 7 kohta ja 44§:n 3 momentti 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1230/87), 35§:n 1 momentin 4 kohta 23 päivänä marraskuuta 1990 annetussa asetuksessa (1008/90) ja 45§:n 1 momentin 10 ja 35 kohta mainitussa 23 päivänä helmikuuta 1990 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

23§

Johtokunnan tehtävänä on:


7) määrätä vankilan rahavarojen tarkastajat ja valvoa tarkastuksen suorittamista;


35§

Vankeinhoitolaitoksessa on seuraavat virat:


4) suunnittelija, koulutussuunnittelija, psykologi, talouspäällikkö, sosiaalipäällikkö, käyttöpäällikkö, ylihoitaja, kirjastonhoitaja, vartiopäällikkö, koulutussihteeri, opinto-ohjaaja, apulaisvartiopäällikkö, opettaja, kamreeri, apulaiskamreeri, notaari, sosiaalityöntekijä ja sähköteknikko;


44 §

Lääkärin viran hakijoista on hankittava sosiaali- ja terveyshallituksen sekä vankien ammatilliseen koulutukseen liittyvän opettajan viran hakijoista opetushallituksen lausunto.


45§

Kelpoisuusvaatimuksena on:


10) talousjohtajalla, talouspäälliköllä, kamreerilla ja apulaiskamreerilla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, vankeinhoitotutkinto tai kauppaopistossa suoritettu tutkinto sekä lisäksi riittävä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;


35) ohjaajalla ja liikunnanohjaajalla virkaan soveltuva tutkinto.



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Tässä asetuksessa tarkoitettuja opetushallituksen tehtäviä hoitaa 1 päivään huhtikuuta 1991 ammattikasvatushallitus.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.