421/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus lapsilisälain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan lapsilisälain täytäntöönpanosta 22 päivänä heinäkuuta 1948 annetun asetuksen (547/48) 2, 7 ja 16§,

näistä 7§ sellaisena kuin se on 21 huhtikuuta 1950 annetussa asetuksessa (201/50), seuraavasti:

Lapsilisälain 7§:ssä tarkoitettu ilmoitus on laadittava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalle lomakkeelle, jota saa maksutta sosiaalilautakunnasta. Sosiaalilautakunnat voivat tilata lomaketta maksutta Valtion painatuskeskuksesta.

Sosiaalilautakunnalle saapuneet ilmoitukset on numeroitava saapumisjärjestyksessä. Sosiaalilautakunnan on ilmoitusten perustella laadittava rekisteri lapsilisän nostamiseen oikeutetuista henkilöistä.

16§

Tarkempia ohjeita lapsilisälain ja tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollut sosiaalihallituksen vahvistama 2§:ssä tarkoitettu lomake on edelleen voimassa, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö toisin määrää.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.