419/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 10 ja 15§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 2 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen (888/83) 10§:n 7 kohta ja 15§,

näistä 10§:n 7 kohta sellaisena kuin se on 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1038/88), seuraavasti:

10§

Kelpoisuutena kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitetun kehitysvammahuollon virkoihin vaaditaan:


7) ohjaajalta kehitysvammaistenohjaajan tutkinto tai kehitysvammahuollon ohjaajakoulutus taikka vastaava aikaisempi koulutus; sekä


15§

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Ne, jotka ovat olleet tämän asetuksen voimaan tullessa kelpoisia 10§:n 7 kohdassa tarkoitettuun ohjaajan virkaan, ovat edelleen kelpoisia tällaiseen virkaan.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.