418/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista annetun asetuksen 2 ja 10§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista 22 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen (1057/83) 2§:n 1 momentti ja 10§,

näistä 2§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (988/86), seuraavasti:

Tässä asetuksessa tarkoitettuja valtion sosiaalihuollon toimintayksiköitä ovat valtion koulukodeista annetussa asetuksessa (769/78) tarkoitetut valtion koulukodit sekä päihdehuoltoasetuksen (653/86) 3§:ssä tarkoitetut valtion päihdehuollon toimintayksiköt.


10§

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa >tarvittaessa sosiaali- ja terveyshallitus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.