416/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan kehitysvammaisten erityishuollosta 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun asetuksen (988/77) 11§, 24§:n 1 momentti ja 30§,

sellaisina kuin niistä ovat 11 ja 30§ 19 päivänä huhtikuuta 1985 annetussa asetuksessa (335/85), seuraavasti:

11§

Opetushallitus antaa neuvoteltuaan asiasta sosiaali- ja terveysministeriön kanssa kehitysvammahuoltona järjestettävän oppivelvollisten opetuksen opetussuunnitelman laadintaa varten opetussuunnitelman perusteet, joissa määrätään opetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja sisällöt sekä oppilasarvostelun yleiset perusteet.

Kunnan sosiaalilautakunta tai kuntainliiton liittohallitus hyväksyy kehitysvammahuoltona järjestettävän oppivelvollisten opetuksen opetussuunnitelman.

24§

Erityishuoltoa saavan henkilön erityishuollon toimintayksikössä tekemä työ tai sen toimesta hänen tehtäväkseen järjestetty työ jää toimintayksikön hyväksi. Työtoimintaan osallistuvalle voidaan kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti suorittaa työosuusrahaa.


30§

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa sosiaali- ja terveysministeriö. Opetushallitus voi neuvoteltuaan sosiaali- ja terveysministeriön kanssa lisäksi antaa ohjeita kehitysvammaisten erityishuoltona annettavan opetuksen sisällöstä, ohjauksesta ja valvonnasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Tässä asetuksessa tarkoitettuja opetushallituksen tehtäviä hoitaa 1 päivään huhtikuuta 1991 kouluhallitus.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.