415/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan kuolemansyyn selvittämisestä 21 päivänä joulukuuta 1973 annetun asetuksen (948/73) 17 ja 18§ sekä

muutetaan 5§:n 1 momentti, 11§:n 2 ja 4 momentti, 14§, 16§:n 2 momentti sekä 24 ja 26§ seuraavasti:

Mikäli sairaanhoitolaitosta tai terveyskeskusta ei ole hyväksytty lääketieteellisen ruumiinavauksen suorituspaikaksi, lääninhallituksen sekä tällaisen sairaanhoitolaitoksen asianomaisen ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tulee määrätä avauspaikaksi sellainen sairaanhoitolaitos, terveyskeskus tai yliopisto taikka korkeakoulu, joka on hyväksytty lääketieteellisen ruumiinavauksen suorituspaikaksi ja jonka ylläpitäjän kanssa kysymyksessä olevia sairaanhoitolaitosta tai terveyskeskusta ylläpitävä kuntainliitto taikka kunta on tehnyt sopimuksen tarvitsemiensa lääketieteellisten ruumiinavausten suorittamisesta.


11§

Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset suorittaa ensisijaisesti oikeuslääkäri. Oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia voi suorittaa myös lääninlääkäri, jolla on sosiaali- ja terveyshallituksen hyväksymä koulutus tehtävään.


Mikäli määrättyjä oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia ei saada suoritetuksi 2 tai 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, sosiaali- ja terveyshallitus voi lääninhallituksen esityksestä hyväksyä muunkin järjestelyn avausten suorittamiseksi. Oikeuslääkäri tai 2 momentissa tarkoitettu lääninlääkäri on kuitenkin oikeutettu toisen lääninhallituksen pyynnöstä ilman erillistä hyväksymistäkin suorittamaan oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia myös virallisen toimialueensa ulkopuolella, mikäli se lääninhallitus, jossa hän toimii, antaa tähän suostumuksen.

14§

Oikeuslääketieteellisestä ruumiinavauksesta on pidettävä pöytäkirjaa sosiaali- ja terveyshallituksen määräämällä tavalla.

16§

Avauksen suorittajan on ensi tilassa tutkimusten valmistuttua lähetettävä oikeaksi todistamansa jäljennös avauspöytäkirjasta ja -lausunnosta avausmääräyksen antajalle.

24§

Ulkonainen ruumiintarkastus ja ruumiinavaus sekä niihin liittyvä näytteiden ottaminen on suoritettava noudattaen sosiaali- ja terveyshallituksen ohjeita.

26§

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytöntöönpanosta antaa poliisin toimesta suoritettavien tehtävien osalta sisäasiainministeriö sosiaali- ja terveyshallitusta kuultuaan ja muilta osin sosiaali- ja terveyshallitus sisäasiainministeriötä kuultuaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.